ЗАЯВКА - ДОГОВОР Форма 1

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 12.01.2018 КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ 02.02.2018

* Задължителни полета

  Брой Ед. цена Сума
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ* 140,00 ЛВ.

Осигурява вписване в каталога с фирмено лого, контактна информация, анотация на български и английски до 300 знака, 2 бр. каталози, баджове по заявка (виж форма 5).

  Брой Ед. цена Сума
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА СЪИЗЛОЖИТЕЛИ 80,00 ЛВ.

Осигурява вписване в каталога с фирмено лого и контактна информация, 1 бр.каталог, баджове по заявка (виж форма 5).

НАЕМ НЕЗАСТРОЕНА ПЛОЩ Кв. м. Ед. цена Сума
СТАНДАРТЕН - отворен от една страна, мин. 4 кв.м. 104,00 ЛВ.
ЪГЛОВ - отворен от две страни, мин. 9 кв.м. 106,00 ЛВ.
ПОЛУОСТРОВ - отворен от три страни, мин. 18 кв.м. 108,00 ЛВ.
ОСТРОВЕН - отворен от четири страни, мин. 36 кв.м. 110,00 ЛВ.

Включва: наем площ, общо почистване, общо осветление, Wi-Fi. Ел. захранване, табло и др. технически услуги се поръчват допълнително - Форма 2.

НАЕМ ПЛОЩ И СТАНДАРТЕН ЩАНД Кв. м. Ед. цена Сума
СТАНДАРТЕН - отворен от една страна, мин. 4 кв.м. 158,00 ЛВ.
ЪГЛОВ - отворен от две страни, мин. 9 кв.м. 158,00 ЛВ.
ПОЛУОСТРОВ - отворен от три страни, мин. 18 кв.м. 162,00 ЛВ.
ОСТРОВЕН - отворен от четири страни, мин. 36 кв.м. 162,00 ЛВ.

Включва: наем площ, стандартна конструкция с вис. 250 см, ел.връзка 220 V до 2 KW, разклонител, мокет, 1 инф. бюро, 2 стола, 1 лампа на всеки 2 кв.м., почистване на щанда, Wi-Fi. За щанд над 18 кв.м. - 1 маса + 2стола. Допълнително оборудване и услуги се поръчват чрез Форма 2.

ЩАНД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ - КРАЕН СРОК ЗА ПОРЪЧКА НА ЩАНД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ - 30.12.2017 ПРОЕКТИРАН ОТ ПРИМ ЕКСПО/ПРИМ ДИЗАЙН Кв. м. Ед. цена Сума
СТАНДАРТЕН - отворен от една страна 187,00 ЛВ.
ЪГЛОВ - отворен от две страни 187,00 ЛВ.
ПОЛУОСТРОВ - отворен от три страни 190,00 ЛВ.
ОСТРОВЕН - отворен от четири страни 190,00 ЛВ.

Цената включва наем площ, проект и изграждане със стандартна конструкция, почистване на щанда, Wi-Fi. Художественото изпълнение и нестандартни елементи, мебели и подово покритие се оферират допълнително.

РЕКЛАМА В КАТАЛОГА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО Брой Ед. цена Сума
ЦЯЛА ЦВЕТНА СТРАНИЦА 250,00 ЛВ.
II-ра и III-та КОРИЦА 300,00 ЛВ.
IV-та КОРИЦА 350,00 ЛВ.
Обща сума
ДДС 20%
Тотал

Всички такси за банкови трансакции са за сметка на наредителя. Всички цени са в лева, без вкл. ДДС. Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.


ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
Юробанк и Еф Джи-България, клон София BIC: BPBIBGSF

При попълнени по електронен път документи за участие не се изисква подпис и печат. Приемането на Общите условия потвърждава и прави валидна вашата заявка, по смисъла на Закона за електронния документ.