ЗАЯВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ Форма 2

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 12.01.2018 КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ 02.02.2018

* Задължителни полета

Ел. връзка и ел. консумация Брой Ед. цена Сума
220 V до 2 KW вкл. 90,00
220 V до 5 KW вкл. 140,00
220 V до 10 KW вкл. 200,00
220 V до 30 KW вкл. 300,00
380 V до 5 KW вкл. 150,00
380 V до 15 KW вкл. 300,00
Контакт, включен 24 ч. 40,00
Луминисцентно осветително тяло 25,00
Насочваща лампа /шпигел/ - 100W 25,00
Прожектор 150 W 35,00
Прожектор 500 W 60,00
Разклонител 8,00
Ел. табло 45,00
Интернет, кабелен до 4 Mbts 60,00
Интернет, кабелен до 8 Mbts 100,00
Рутер+парола до 2 Mbts 73,00
Интернет, кабелен до 10 Mbts 150,00
Рутер+настройка с парола 50,00
Обща сума
ДДС 20%
Тотал

Всички такси за банкови трансакции са за сметка на наредителя. Всички цени са в лева, без включен ДДС. Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.


ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
Юробанк и Еф Джи-България, клон София BIC: BPBIBGSF

При попълнени по електронен път документи за участие не се изисква подпис и печат. Приемането на Общите условия потвърждава и прави валидна вашата заявка, по смисъла на Закона за електронния документ.

ОБОРУДВАНЕ И КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ПРИМ ЕКСПО предлага възможност за наемане на широка гама допълнително оборудване и обзавеждане за изложбени щандове. Осветление, видео, монитори, мебели, подиуми, фризове с различни размери, рафтове, подови настилки, витрини, стелажи за рекламни материали и др., са на Ваше разположение. Ако не намирате необходимите елементи, моля, свържете се с нас.