ЗАЯВКА ЗА БАДЖОВЕ Форма 5

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ     12.01.2018

Моля, попълнете формата, за да получите своевременно необходимите за Вас, Вашия екип и партньори баджове. Първият ден на изложението е отворен само за професионалисти. Това ще Ви осигури спокойна работна среда за срещи с Вашите настоящи и бъдещи партньори.

На 14.02.2018г. влизането в изложбените зали ще става само срещу баджове. Входът към залите за презентации (Конгресен център) остава свободен.

Можете да получите необходимите Ви баджове:



/



ОСНОВЕН ИЗЛОЖИТЕЛ


* Задължителни полета

СЪИЗЛОЖИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ

Брой баджове

ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
Юробанк и Еф Джи-България, клон София BIC: BPBIBGSF

При попълнени по електронен път документи за участие не се изисква подпис и печат. Приемането на Общите условия потвърждава и прави валидна вашата заявка, по смисъла на Закона за електронния документ.