Представители на медиите, заявили своите акредитации за ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО до 07.02.2018 г. могат да получат своите персонализирани пропуски на щанд „Регистрация“ в централно фоайе на ИЕЦ, на 13 и 14 февруари 2018.

Моля, всеки представител на медия, да се легитимира със своята прескарта при получаване на пропуските.