Регистрацията за Годишните награди на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2021 ще бъде отворена скоро!

РЕГЛАМЕНТ

Кандидати за ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО могат да бъдат всички организации, институции, частни компании и личности, по своя инициатива или по предложение на друга организация / институция.

За номиниране в конкурса за наградите ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО е необходимо:

– Да попълните РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА, съдържаща цялата необходима информация за кандидата и за приноса в сферата, в която е номинацията.

Всяка година учредителите на наградата определят членовете на журито, които извършват оценяването на проектите, заявили участие в конкурса. Номинациите и наградените се публикуват на сайта: https://holidayfair-sofia.com/.

Журито оценява събраната информация за компаниите, като се води от своята професионална компетентност, и има право да събира допълнителна информация и документи за по-точна преценка. Оценката се формира по предварително зададена формула, след попълване на РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА.

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обсъждане и възражения. Аргументите на журито за взетите решения не се споделят, публикуват и предоставят при никакви обстоятелства.

Наградите ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО се определят от журито на място в изложбените зали и за тях не се попълва РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.

Официална церемония по връчване на Наградите – по време на коктейла за участниците във ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО‘2020.

Носителите на наградата ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО получават специален рекламен пакет, който включва:

 • Популяризиране на номинациите и наградените /в медии, уебсайт, социални медии/;
 • Информация за победителите в медийните партньори на събитието;
 • Предоставяне на електронен логотип и визия на наградата за поместване на сайта и за използване в други рекламни материали;
 • Безплатна рекламна страница в каталога на следващото издание на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ДО 01.02.2021


Участието в основната конкурсна програма на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2021 е безплатно!

Конкурс HOLIDAY MOTION PICTURES:

ЗА РЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО участието в конкурса HOLIDAY MOTION PICTURES е без такса.

За други компании, които не са участници в изложението, таксите са:

 • Участие в конкурс HOLIDAY MOTION PICTURES: €25/ 49 лв. с ДДС
 • Участие в конкурс Международен Тур Филм Фест България: €90/ 176 лв. с ДДС
 • Пакетна цена за участие в двата конкурса: €100/ 195 лв. с ДДС.

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТЕГОРИИТЕ:

TOUR OPERATORS IN FOCUS 

OUT OF THE BOX | ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА „ИЗВЪН СТАНДАРТА“

Наградата се присъжда за уникална по рода си туристическа програма или дестинация, която не се предлага от друг туроператор или агенция и/или включва нестандартни маршрути, обекти, атракции, начин на пътуване.

Критерии за оценка:

 • Описание на програмата
 • Включени посещения на туристически обекти /тип,брой/
 • Включени нови (новооткрити, малко популярни) атракции /тип,брой/
 • Брой продажби
 • Отзиви от клиенти и партньори (референции)
 • Снимки и публикации

WELL-BEING ПРОГРАМА УЕЛНЕС, СПА ИЛИ МЕДИКЪЛ/СПА ТУРИЗЪМ

Наградата се присъжда на туроператор за разработена програма или тур за уелнес, медикъл/СПА или СПА туризъм, подчинена на философия за по-добър живот. Програма, която включва активен релакс и занимания или процедури – водни, козметични, оздравителни, спортни и др., която предлага баланс между почивка, физическа активност, по-добро емоционално състояние, терапия и храна за духа и тялото.

Критерии за оценка:

 • Описание на програмата
 • Комплексен подход в програмата към грижата за здравето /какъв тип, напр. лечебни терапии, балансирано хранене, дигитална детоксикация…/
 • Брой продажби
 • Включени допълнителни туристически атракции, забележителности, изкуства
 • Отзиви от клиенти и партньори (референции)
 • Снимки и публикации

CULTURAL ROUTES | ПРОГРАМА КУЛТУРEН ТУРИЗЪМ

Наградата се присъжда на туроператор специализиран в културния туризъм за туристическа програма или тур, който предлага нестандартни комбинации на културно-исторически забележителности, маршрути, събития, обекти на изкуството, културното или религиозно наследство, религиозни и/или поклоннически пътувания.

Критерии за оценка:

 • Описание на програмата
 • Включени посещения /тип, брой/ на:
  • Културно – историческо наследство;
  • Археологически забележителности, архитектурни паметници и комплекси;
  • Религиозни паметници – катедрали, църкви, манастири и събития от религиозния календар;
  • Музеи, галерии, художествени занаяти, етнографски забележителности;
  • Фестивали, спектакли, конгреси, панаири, възстановки, изложби;
  • Обекти на съвременни визуални изкуства и архитектура;
 • Брой продажби
 • Отзиви от клиенти и партньори (референции)
 • Снимки и публикации

MASTER OF TASTE | ПРОГРАМА КУЛИНАРЕН/ВИНЕН ТУРИЗЪМ

Наградата се присъжда на туроператор за специализирана програма или тур в областта на гурме туризма. Кулинарни ваканции, винени дестинации или дегустации, които предлагат културна идентичност, автентична кухня, традиционни ястия и напитки.

Критерии за оценка:

 • Описание на програмата
 • Включени допълнителни активности – напр. възможност туристите да се запознаят с процеса на производство и т.н.
 • Включени допълнителни туристически атракции и забележителности /тип,брой/
 • Отзиви от клиенти и партньори (референции)
 • Снимки и публикации

Наградата се присъжда за съвременни подходи и технологии за информиране и обслужване на туристи, внедрени в дейността на компанията. Наградата се връчва на туроператори, туристически компании, общини, сдружения, туристически райони или обекти (хотели, комплекси) за създаване на иновативни концепции, технически и технологични решения, нови видове услуги, софтуер, маркетингови, организационни и комуникационни иновации и др.

Критерии за оценка:

 • Описание на проекта
 • Информация за приложението на проекта
 • Брой внедрени проекти
 • Целеви групи на проекта
 • Информация за авторите на иновативния проект
 • Снимки и публикации

Наградата се присъжда за  реализирането на благотворителна инициатива или социален проект. Наградата се връчва на туроператори, туристически компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони или обекти (хотели, комплекси) с успешно реализирани благотворителни проекти или социално предприемачество, което ангажира и създава алтернативни възможности за заетост на хора, изключени от пазара на труда, младежи в неравностойно положение и др., проекти, които подобряват живота на хората.

Критерии за оценка:

 • Описание на проекта
 • Информация за приложението и реализацията на проекта
 • Целеви групи на проекта
 • Включване на доброволци
 • Постигнати резултати от проекта /напр. размер на дарението или брой на хората, които са наети на работа с трудов договор по този проект/
 • Информация за авторите на проекта
 • Снимки и публикации

Наградата се присъжда за  реализирането на проект или инвестиция свързана с подобряването на околната среда, използване на екологични туристически продукти и енергийно ефективни технологии, намаляването на отпадъците, прилагане на екологични стандарти, съхраняване и опазване на биоразнообразието и др. Наградата се връчва на туроператори, туристически компании, общини, туристически райони, НПО или обекти (хотели, комплекси) с успешно реализирани проекти в областта на ефективно използване на ресурсите, опазване на околната среда.

Критерии за оценка:

 • Описание на проекта
 • Териториален обхват на проекта
 • Обща цел на проекта
 • Целеви групи на проекта
 • Постигнати резултати от проекта
 • Информация за авторите на проекта
 • Снимки и публикации

Наградата се присъжда на компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони или обекти (хотели, комплекси) за провеждане на последователна политика за развитие на туристическа дестинация /популяризиране на отделен район, населено място или страна като туристическа дестинация/.

Критерии за оценка:

 • Брой участия в изложения
 • Атрактивно представяне на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО
 • Реализирани информационни събития
 • Разработен уеб сайт на дестинацията
 • Разпространени рекламно-информационни материали
 • Активност в интернет и социалните мрежи
 • Специални промоции и други проекти за насърчаване на потребителите
 • Снимки и публикации

DIGITAL MASTERS | ЕФЕКТИВЕН ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Наградата се присъжда на туроператори, туристически компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони или обекти (хотели, комплекси) за ефективно присъствие в интернет пространството.

Критерии за оценка:

 • Официален уеб сайт на компанията с адаптивен (responsive) дизайн
 • Възможности за онлайн връзка с чрез уеб сайта / live chat, форма за обратна връзка или др./
 • Поддържане на актуални оферти в сайта, онлайн резервации или закупуване на стоки, продукти или услуги, релевантни с дейността на компанията
 • Възможности за директна връзка чрез уеб сайта
  • Използвани социални мрежи за популяризиране на бизнеса
  • Използване на virtual reality, live streaming видео и др.
  • Присъствие в други онлайн дистрибуционни и рекламни канали
  • Допълнителни практики – публикации, онлайн банери и др.;

EXHIBITORS IN FOCUS | НАГРАДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

Наградите ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО се определят от журито на място в изложбените зали и за тях не се попълва РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.

LOCAL DIVERSITY | ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ – ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА

Наградата се присъжда за провеждане на последователна, цялостна политика за представяне богатството и разнообразието на туристическия продукт /културни и природни забележителности, музеи, исторически възстановки и др./ и атрактивно представяне на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО на компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони или личности.

Критерии за оценка:

 • Представяне на продукта на щанда на участника /релевантен дизайн, аудио-визуални средства, допълнителни материали и др./;
 • Обхват на продукта /включени елементи, напр. културен и религиозен туризъм, еко, природен и селски туризъм, спортен, балнео и СПА, приключенски, опознавателен, кулинарен и др./
 • Допълнителни практики – публикации, онлайн реклама;

IMPRESS ME | ИНОВАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ

Наградата се присъжда /на община, общинска агенция, туристически район/ за оригинална идея, професионална визия и иновативно представяне на туристическа атракция /обичаи, бит, фолклор, фестивали, атракции и др./ на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

Критерии за оценка:

 • Представяне на атракцията на щанда на участника/релевантен дизайн, допълнителни материали и др./;
 • Използвани при експонирането светлини, цвят, аудио ефекти, видео прожекции, мултимедийни презентации, интерактивни приложения и др.;
 • Интерактивна анимация, която осигурява пряко взаимодействие с посетителите;

HOT TOPIC | АКТУАЛНА ТЕМА / ДИСКУСИЯ В СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА

Наградата се присъжда /на компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони, хотели, комплекси или личности/ за лекции, презентации и дискусии по актуални теми свързани с развитието на туризма /устойчивото развитие на дестинациите, тенденции и възможности за туризма, алтернативни решения на проблеми, професионалното образование,  пазар на труда и др./ в съпътстващата програма на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

Критерии за оценка:

 • Тема на събитието – какви актуални проблеми поставя и какви решения предлага;
 • Лектори, участници, ефективно управление /модериране/ на дискусията;
 • Иновативно представяне на темата;
 • Допълнителни материали /печатни, мултимедийни презентации и др./;
 • Практики за привличане на нови участници /предварителна реклама, покани, регистрация/;

BUSINESS FRIENDLY | ЩАНД С БИЗНЕС ОРИЕНТИРАН И ФУНКЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН НА ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО

Наградата се присъжда за щанд на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО, който представя продукта на компанията перфектно, предлага атракция и споделено преживяване.

Критерии за оценка:

 • Ефектен и функционален дизайн;
 • Удобства за посетителите;
 • Практики за привличане на клиенти;
 • Използвани нови материали, технологии, светлини, цвят, аудио ефекти, прожекции;

HOLIDAY MOTION PICTURES | РЕКЛАМЕН КЛИП / КРАТЪК РЕКЛАМЕН ФИЛМ (ДО 3 МИН.) В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Организиран от ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО в партньорство с  Международен Тур Филм Фест България „На източния бряг на Европа“

В конкурса могат да се включат видео продукции от всички краища на света, представящи страни, региони, природни, културни, исторически и етнографски забележителности, туристически атракции, маршрути, събития, обекти на изкуството, архитектурно и религиозното наследство, традиции и обичаи, хотели, комплекси, нови услуги или обекти…, стига да става дума за туризъм – тук няма ограничения!

В конкурса могат да вземат участие държавни институции, НПО, туроператори, туристически и транспортни компании, авиокомпании, общини, туристически информационни центрове, туристически райони или обекти (хотели, комплекси), обществени и частни телевизионни оператори.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Ще търсим оригинални интерпретации, нестандартни идеи, завладяващи кадри и звук.

 • Оригинална цялостна концепция;
 • Притежава ли „WOW“ ефект – представя ли услугата/продукта/мястото по нестандартен и ефектен начин;
 • Въздействащо рекламно послание;
 • До каква степен творческата идея кореспондира с бранда;
 • Атрактивна визия и саунд дизайн;
 • Предразполага ли към ползване на услугата/посещение на мястото;
 • Високо качество на техническото изпълнение;

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • В конкурса могат да участват всички рекламни клипове и кратки рекламни филми (вкл. и неизлъчвани), произведени в периода от 01.01.2019 до 01.02.2021 г.
 • Участниците трябва да притежават права (вкл. авторски и сродни) върху продукциите. Участниците носят пълна отговорност при неуредени авторски права;
 • Всички рекламни форми трябва да бъдат подадени най-късно до 01.02.2021 г. и да отговарят на изискванията. Регистрационната форма се попълва онлайн, на сайта на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО / СЪБИТИЯ / ГОДИШНИ НАГРАДИ 2020: https://bit.ly/2FOgCJk.
 • Във формуляра за участие прикачете валиден линк към вашето видео във формат: full HD, 1920×1080, в YouTube, Vbox7, Vimeo или друга видео платформа. Всички подадени линкове трябва да са активни от момента, в който подадете сигнала си до 30 април 2020 г.
 • Продължителност на видеото – не повече от 180 сек. /3 мин./
 • В случай, че основният език е различен от български или английски, клиповете трябва да имат:
  • субтитри на български или английски
  • озвучаване на български или английски
  • писмено резюме на български или английски език.

Моля, изпратете заедно с регистрацията, когато е възможно, снимки, изображения, лого от вашите записи, които да бъдат използвани от фестивала за промоционални цели.

ЗА РЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО участието в конкурса HOLIDAY MOTION PICTURES е без такса.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 • Участие в конкурс HOLIDAY MOTION PICTURES: €25/ 49 лв. с ДДС
 • Участие в конкурс Международен Тур Филм Фест България: €90/ 176 лв. с ДДС
 • Пакетна цена за участие в двата конкурса: €100/ 195 лв. с ДДС.

Таксите за участие се плащат по банков път:

ЕТ  ПРИМ ЕКСПО – Вихра Огнянова

Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401

Юробанк и Еф Джи-България, клон София  BIC: BPBIBGSF

С изпращането на формуляра за участие, участникът:

 • Дава съгласие имената на продукциите и създателите, продукциите или части от тях да бъдат публикувани и/или използвани за промотиране на конкурса;
 • Дава съгласие продукциите да бъдат излъчвани с нетърговска цел под логото на конкурса на публични прожекции, в телевизионни канали и в интернет по време на Фестивала и след него, в рамките на една година от датата на провеждане на конкурса;
 • Декларира, че притежава правата за цитираните форми на използване и разпространение, и се съгласява, че всички разходи при евентуално възникнали спорове относно правата за излъчване на продукциите са за сметка на участника.

Всички изпратени продукции се разглеждат и оценяват от  Журито и се определят номинираните за награда продукции.

Наградите се връчват на официална церемония на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

Победителите ще бъдат предварително уведомени. Присъствието на спечелилия участник в церемонията по награждаване в ИЕЦ, София е силно желано.

Наградените в конкурса HOLIDAY MOTION PICTURES продукции ще получат статут на номинирани за награда в Международен Тур Филм Фест България.

Моля, попълнете формуляра много внимателно. Предоставените данни ще се използват за сертификати, обявяване на номинации и награди. След като бъде изпратен формулярът за участие, промени не са възможни.

SMILEСПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА КЛИНИКА ДЕНТАПРАЙМ ЗА НАЙ-КРАСИВА УСМИВКА В ТУРИЗМА

Наградата в тази категория се определя и връчва от представител на ДЕНТАПРАЙМ на физическо лице от участниците във ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

Успех!