Изложението е отворено за посетители:

Четвъртък, 24.02.2022: 10:00 – 18:30
ВХОД БЕЗПЛАТЕН – С РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията за професионалисти през първия ден е безплатна и ще бъде активна след 1 февруари 2022

Петък, 25.02.2022: 10:00 – 18:30
ВХОД СВОБОДЕН