Изберете с какъв щанд ще участвате.

ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО предлага разнообразни възможности, които да гарантират Вашето успешно участие.

  • Запознайте се с мястото на провеждане и планирайте участието си.
  • Позиционирайте своя бизнес и проверете къде ще бъдат разположени Вашите партньори и конкуренти.
  • Важно е да се информирате за мястото на провеждане, залата, местоположението на щанда в нея, осветлението и други детайли, които имат пряко значение за проекта за конкретното пространство.
  • Подробна информация може да намерите в документите за участие и формулярите за допълнително оборудване или се свържете с организаторите.