СТАНДАРТЕН ИЗЛОЖБЕН ЩАНД ФОРМА 2.1

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 10.03.2021
КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ 30.03.2021

Информация за Изложител


* Задължителни полета

СТАНДАРТЕН ЩАНД ТИП А /не включва наем площ/ Кв.м. Ед. цена Сума
мин. 6 кв.м. /без фризове/ 55,00 ЛВ.


СТАНДАРТЕН ЩАНД ТИП Б /не включва наем площ/ Кв.м. Ед. цена Сума
мин. 6 кв.м. /с фризове/ 60,00 ЛВ.


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СТАНДАРТЕН ЩАНД

Всички цени са в лева, без включен ДДС.


Ако Изложителят сам брандира щанда си, разкаширане на табла и почистването им от фолио, други материали и замърсяване се извършва само от организаторите и се заплаща допълнително.Обща сума
ДДС 20%
Тотал

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявката се счита за валидна след заплащане на аванс. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% от такса правоучастие и 50% от заявената площ в срок от пет работни дни от датата на издаване на проформа-фактура.

Организаторът не пази изложбени площи след изтичането на този срок.

Окончателната сума с допълнително заявените услуги и оборудване, се заплаща най-късно до 30.01.2021 г.

Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие.

Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.


ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
BIC: BPBIBGSF