ИЗЛОЖБЕНИ ЩАНДОВЕ ФОРМА 2

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 30.12.2019
КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ 30.01.2020

Информация за Изложител


* Задължителни полета

ИЗГРАДЕН СТАНДАРТЕН ЩАНД /не включва наем площ/ Кв.м. Ед. цена Сума
ОТВОРЕН ОТ ЕДНА СТРАНА /мин. 6 кв.м./ 60,00 ЛВ.
ОТВОРЕН ОТ ДВЕ СТРАНИ /мин. 9 кв.м./ 60,00 ЛВ.
ОТВОРЕН ОТ ТРИ СТРАНИ /мин. 18 кв.м./ 65,00 ЛВ.
ОТВОРЕН ОТ ЧЕТИРИ СТРАНИ /мин. 36 кв.м./ 65,00 ЛВ.
Стандартен щанд 6 кв.м. Стандартен щанд 9 кв.м. Стандартен щанд 18 кв.м.


ЩАНД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ /не включва наем площ/
КРАЕН СРОК ЗА ПОРЪЧКА НА ЩАНД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ, ПРОЕКТИРАН ОТ ПРИМ ЕКСПО / ПРИМ ДИЗАЙН 01.12.2019
Кв.м. Ед. цена Сума
ОТВОРЕН ОТ ЕДНА /ДВЕ СТРАНИ /мин. 12 кв.м./ 75,00 ЛВ.
ОТВОРЕН ОТ ТРИ СТРАНИ /мин. 18 кв.м./ 80,00 ЛВ.
ОТВОРЕН ОТ ЧЕТИРИ СТРАНИ /мин. 36 кв.м./ 80,00 ЛВ.

Цената включва проект и изграждане със стандартна конструкция, почистване на щанда, Wi-Fi. Художественото изпълнение и нестандартни елементи, мебели и подово покритие се оферират допълнително.


Обща сума
ДДС 20%
Тотал

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявката се счита за валидна след заплащане на аванс ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% от стойността на таксата правоучастие и 50% от заявената площ в срок от пет работни дни от датата на издаване на проформафактура.
Организаторът не пази изложбени площи след изтичането на този срок.

Окончателната сума с допълнително заявените услуги и оборудване, се заплаща най-късно до 30.01.2020 г.
Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие.

Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.


ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
BIC: BPBIBGSF