УЧАСТИЕ В КАТАЛОГА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО ФОРМА 3

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ: 30.01.2023
КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ: 30.01.2023

Информация за Изложител


* Задължителни полета

МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПРОФИЛА НА ВАШАТА КОМПАНИЯВПИСВАНЕ - СРЕЩУ ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

За основен изложител: име, фирмено лого, адрес за контакти, анотация до 300 знака на български и резюме на английски език.
За съизложител: име, фирмено лого и контактна информация.

Изложители, които не са дали нужните материали в срок, се вписват в каталога само с данните си от Заявка-договор.ТЪРГОВСКА МАРКА / ФИРМЕНО ЛОГО / ГЕРБ

МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ КАТО ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ЛОГОТО НА ВАШАТА КОМПАНИЯ, ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КАТАЛОГА

Изберете файла от компютъра си и той ще се качи автоматично.
Изисквания за файловете: *.cdr; *.ai; *.eps; *.tif; *.jpg; *.pdf, 300 dpi
ЦВЕТНА РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Брой Ед. цена Сума
50,00
Дизайн на рекламна страница с предоставени от клиента материали 90,00
Изберете файла от компютъра си и той ще се качи автоматично. ФАЙЛЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ АРХИВИРАН.
Поддържани формати: ZIP, RAR, 7Z

Внимателно проверете информацията, която ще бъде публикувана в каталога / телефони, адреси, текстове/ и изпратете.
Обща сума
ДДС 20%
Тотал

Моля, попълнете и изпратете заявка по е-mail.ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
BIC: BPBIBGSF

Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.