ЗАЯВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ Форма 3

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ: 10.01.2020 КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ: 30.01.2020

* Задължителни полета

Ел. връзка и ел. консумация Брой Ед. цена Сума
220 V до 2 KW вкл. 95,00
220 V до 5 KW вкл. 190,00
380 V до 5 KW вкл. 190,00
380 V до 10 KW вкл. 280,00
380 V до 25 KW вкл. 400,00
Контакт, включен 24 ч. до 2 KW 170,00
Насочваща лампа /шпигел/ - 100W 28,00
Прожектор 400 W 65,00
LED Прожектор 100 W 40,00
Разклонител 10,00
Ел. табло 120,00
Интернет, кабелен до 4 Mbts 65,00
Интернет, кабелен до 8 Mbts 100,00
Интернет, кабелен до 16 Mbts 170,00
Рутер+настройка с парола 56,00
Обща сума
ДДС 20%
Тотал

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявки за допълнително оборудване се приемат до 10.01.2020 г.
Услуги, заявени след този срок и на място по време на изложението се изпълняват при възможност и след тяхното заплащане с 10% увеличение на цената.

Отказ от вече заявени допълнителни услуги и оборудване се приема до 10.01.2020, писмено по e-mail. След този срок се заплащат на 100%.
Окончателната сума, включително и допълнително заявените услуги и оборудване, се заплащат най-късно до 30.01.2020 г. Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие.

Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.


ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
BIC: BPBIBGSF

ОБОРУДВАНЕ И КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ