ЗАЯВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ФОРМА 4

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ:     30.01.2022

Информация за Изложител


Данни за издаване на фактура

* Задължителни полета

1. ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА ФИРМИ БЕЗ ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ

  Брой Ед. цена Сума
Задължителна за всички участници, не се попълва от фирми, заявили участие с изложбена площ 160,00 ЛВ.

Осигурява: вписване в електронния каталог с фирмено лого, контактна информация, анотация на български и английски до 300 знака, 1 паркомясто, покани за коктейл, баджове за екипа

2. НАЕМ НА ЗАЛА HOLIDAY EXPO / НИВО 0, ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 1

ЗАЛА HOLIDAY EXPO Дата Часове /от...до.../ До 30 мин. До 60 мин. Сума
(до 150 места, озвучаване, 2 бр. безжични микрофони, LED екран, осветление, Интернет, техническа поддръжка) 190,00 340,00

3. НАЕМ НА ЗАЛИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ, ДИСКУСИИ И ДР. / КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

ЗАЛА Дата Часове /от...до.../ до 1 час 2 часа Сума
Зала ВИТОША – 1 етаж
(500 места – киносалон)
480,00 780,00
Зала РОДОПИ – 1 етаж
(100 места – киносалон)
210,00 370,00
Зала ПИРИН – 1 етаж
(50 места- киносалон)
190,00 350,00
Зала РИЛА – 1 етаж
(20+20 места –“О” образно)
190,00 350,00
Зала МУСАЛА – 2 етаж
(140 места-киносалон)
240,00 420,00
Зала ВИХРЕН – 2 етаж
(100 места – киносалон)
210,00 370,00
Зала РУЕН – 2 етаж
(50 места – киносалон)
190,00 350,00
Зала ПАНОРАМА - 7-ми етаж
(120 места - киносалон)
390,00 490,00
Фоайе пред зала ВИТОША
кетъринг зона, до 30 мин.
250,00
ЦЕНТРАЛНО ФОАЙЕ
Пред изложбени зали 1, 2 и 3
До 30 мин. с озвучаване
120,00

4. НАЕМ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

ЗАЛА Технически пакет оборудване До 1 час 2 часа Сума
Зала ВИТОША – 1 етаж вградено High-tech озвучаване, 2 бр. безжични микрофони, 3 бр. мултимедия до 8 500 lm, 2 бр. обратни монитори, curved екран (13х3м) с формат на презентация 16:10, сценично осветление, пойнтер, техническа поддръжка 480,00 640,00
Зали РОДОПИ, ПИРИН, РИЛА – 1 етаж екран 2,10 х 1,30 м. за презентации 16:10, 1 бр. мултимедия до 5 000 lm, вградено High-tech озвучаване, 2 бр. безжични микрофони, пойнтер, техническа поддръжка 210,00 290,00
Зали МУСАЛА, ВИХРЕН, РУЕН - 2 етаж и Зала Панорама - 7 етаж екран 1,80 х 2,40 м. за презентации 4:3, 1 бр. мултимедия до 5 000 lm, вградено озвучаване, 2 бр. безжични микрофони, пойнтер, техническа поддръжка 250,00 310,00
Допълнително оборудване До 1 час 2 часа Сума
Кабина за симултанен превод 400,00
Озвучаване 90,00 140,00
Безжичен микрофон/ хед сет 25,00 40,00
Мултимедиен проектор до 5 000 lm 130,00 200,00
Лаптоп (HP – Windows 7, MS Office, HDMI) 120,00 150,00
Екран 40,00 60,00
Раздаване на IR приемници + слушалки (до 100 бр.) 180,00

5. РЕКЛАМНИ УСЛУГИ / КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

Брой Ед. цена Сума
Светещи кутии 2х1 м във фоайе (общо 13 бр., цена за 1 бр.)
Цената включва печат на плат със задно осветление, монтаж и наем на светещите кутии за 1 ден.
220,00
Светещи кутии 1х1 м във фоайе (общо 2 бр., цена за 1 бр.)
Цената включва печат на плат със задно осветление, монтаж и наем на светещите кутии за 1 ден.
150,00
Голямо светещо пано от 3 бр. светещи кутии, всяка с размер 3,27х2,65 м
Цената включва печат на плат със задно осветление, монтаж и наем на светещите кутии за 1 ден. Предлагат се за 1 бр. или пакетна цена за 3 бр.
1
3
420,00
1100,00
Фотокорнер 6,10 х 2,65 м
Цената включва печат на плат, монтаж и наем за 1 ден.
700,00

6. РЕКЛАМЕН БАНЕР В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

Брой Ед. цена Сума
За период от 1 година, 200х250 px, .jpg или .png формат 180,00

7. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Брой Ед. цена Сума
За участници без изложбена площ и без такса правоучастие, Краен срок на заявяване – 20.02.2022 г. 350,00
Обща сума
ДДС 20%
Тотал

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

След 30.01.2022 г. заявки се приемат при възможност, заплащат се на 100% и не се приема отказ от заявените услуги.

Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие.


ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
BIC: BPBIBGSF

Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.