За посетители

Регистрация за посетител

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛ Първият ден на изложението е отворен за посещение само след предварителна регистрация. Регистрацията за професионалисти е напълно безплатна.
Основен партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Партньори

Медия партньори

Дати на провеждане

Четвъртък, 24.02.2022: 10:00 – 18:30
ВХОД БЕЗПЛАТЕН
С ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
Петък, 25.02.2022: 10:00 – 18:30
ВХОД БЕЗПЛАТЕН
С ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Интер Експо Център София

Контакти

Запитвания
+359 2 865 72 65

Организатор:

top