За посетители

Регистрация за посетител

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛ Първият ден на изложението е отворен за посещение само след предварителна регистрация. Регистрацията за професионалисти е напълно безплатна.
Основен партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Партньори

Медия партньори

Дати на провеждане

Сряда, 15.02.2023: 10:00 – 18:30
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
С ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
Четвъртък, 16.02.2023: 10:00 – 18:30
Петък, 17.02.2023: 10:00 – 18:30
ВХОД СВОБОДЕН

Интер Експо Център, София

Контакти

Запитвания
+359 2 865 72 65

Организатор:

top