РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И АРАНЖИРАНЕ НА ЩАНДОВЕ

Изграждане на щандове

10, 11 и 12 февруари        08:30 - 18:30 ч.

Аранжиране на щандове

12 февруари                   08:30 - 18:30 ч.

13 февруари                   08:30 - 10:00 ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

За изложители:

13.02.2020  - от 08,30 до 18,30 ч.

14.02.2020  - от 09,30 до 18,30 ч.

15.02.2020 - от 09,30 до 16,30 ч.

За посетители:

13.02.2020  - от 10,00 до 18,00 ч. /вход свободен/   

14.02.2020  - от 10,00 до 18,00 ч. /вход свободен/

15.02.2020 - от 10,00 до 16,00 ч. /вход свободен/                                                                                     

ОСВОБОЖДАВАНЕ И ДЕМОНТАЖ НА ИЗЛОЖБЕНИ ПЛОЩИ

15.02.2020 - от 16,30 до 19,30 ч. 

16.02.2020 - от 8,30 до 18,30 ч. 

Не се разрешава демонтаж на щандове преди 16,30 ч. на 15.02.2020. При неспазване на този срок Изложителят дължи неустойка в размер на 200 лв.

Извънредно работно време се заявява до 14,00 ч. - 250,00 евро за всеки започнат час, след 14,00 ч. - 300,00 евро за всеки започнат час

Регистрация на участниците се извършва на щанд ИНФОРМАЦИЯ на 13.02.2020 г.

Внасяне и изнасяне на изложбен реквизит се извършва през служебните входове на залите. 

ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява общата охрана на изложението и не носи отговорност за щети и липси на изложбените щандове, в рамките на работното време, причинени на ИЗЛОЖИТЕЛЯ от трети лица.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕНИ ЩАНДОВЕ ИЛИ ЧРЕЗ ВЪНШНИ СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ

 • Строителни фирми/Изложители се допускат да изграждат щанд само след подписване на строителен договор и след представяне на проект за съответния щанд. Достъпът до изложбените зали в периода 10 – 12 февруари се осъществява срещу пропуски, които се получават в централно фоайе на Интер Експо Център след 08:30 ч.
 • Достъп до залите за зареждане на техника и щандов материал, през ролетни врати с номера:

- зала №1 -

- зала №2 - 2б, 2с

- зала №3 -

 • Строително монтажни дейности извън установеното работно време са възможни след  предварително заявяване и съгласуване от страна на Строителят/Изложителят към ПРИМ ЕКСПО, направено не по-късно от 14:00 часа на деня, за който се иска удължаването на работно време и заплащане на организатора определената от него такса.
 • Строителят/Изложителят няма право да извършва несъгласувани с представител на ИЕЦ ремонтни и други дейности в залата(ите) и на открити площи, които променят цялостния им облик и предназначение.
 • Включване на електрозахранване без съгласуване с ел. техниците на ИЕЦ не се допуска.
 • При аранжиране и демонтаж на зоните и изложбените щандовете Строителят/Изложителят следва да спазват стриктно всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и всички подзаконови актове по неговото прилагане.
 • Не се допуска депониране на строителни и битови отпадъци на общите части, ходовите пътеки, съседни изложбени щандове/площи и др. Строителните фирми/изложителите следва да организират дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на строителни и битови отпадъци от щандовете сами или чрез възлагане на трети лица в рамките на работното време. След приключване на изложението, изложбените площи трябва да бъдат освободени и почистени от строителни отпадъци. Строителните фирми/Изложителитеще бъдат санкционирани за неизпълнение на това изискване.

ЗАРЕЖДАНЕ И АРАНЖИРАНЕ НА ЩАНДОВЕ

 • Пропуски за изложители ще се получават от организатора на изложението ПРИМ ЕКСПО на информация в централно фоайе на ИЕЦ на 12 февруари.
 • Фирми, незаплатили на ПРИМ ЕКСПО участието си в изложението, не се допускат до щандовете си.
 • Допълнителни услуги в дните на строителство и зареждане, както и по време на изложението се договарят и заявяват с организатора на изложението ПРИМ ЕКСПО.

Допълнително поръчаното оборудване за изложбените щандове се доставя след 14 часа или по-рано при възможност.  

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • В периода 10 - 12 февруари изложителите могат да влизат на територията на изложението само след представяне на валиден пропуск. Зареждане на щандове в дните на изложението може да се извършва през врати 2а и 3b.
 • Изложителят е задължен: „да не предприема, позволява или толерира извършването на действия, които пречат на нормалното протичане на Изложението, които са в нарушение на Условията за вътрешния ред и/или Допълнителните разпоредби, и/или законови разпоредби, като осигури  сила на звука по време на промоции и презентации на Щанда, която  не надвишава нивата, необходими за осигуряване нормалното протичане на Изложението, които не притесняват околните Изложители и не са в нарушение на вътрешния ред, като силата на шума не надвишава допустимите нива от 60 dB(A)”.
 • Eлектрозахранването на щандовете се изключва в 18:30 ч. на 13 и 14 февруари и в 16:30 ч. на 15 февруари.
 • Оставане на щандовете след приключване на работното време за изложителите не се допуска.
 • Освобождаване на щандовете на 15 февруари преди 16:30 ч. не се допуска.
 • В рамките на работното време на изложението организаторa ПРИМ ЕКСПО и домакина Интер Експо Център не носят отговорност за липси от щандовете. Пълна охрана на залите се осигурява в извънработно време.
 • На територията на ИЕЦ действа абсолютната забрана за тютюнопушене в залите и закритите помещения на комплекса.
 • Всеки изложител получава по 1 (едно) паркомясто на вътрешния паркинг на ИЕЦ, за дните на изложението 13 – 15 февруари.
 • Интернет -  безплатен безжичен достъп.

Гардероб в Централно фоайе

Работно време:

13 февруари   08:30 - 18:30 ч.

14 февруари   09:30 - 18:30 ч.

15 февруари   09:30 - 16:30 ч.

От съображения за сигурност се приемат само връхни дрехи.

Служителите на гардероба не носят отговорност за оставени в дрехите документи, ключове, пари и други ценности.

След работното врема на изложението, непотърсени дрехи се оставят на охраната на комплекса.

КОНТАКТИ

Организатор на изложението

 • ПРИМ ЕКСПО – тел.: +35928657265, моб.:+3590882425577, e-mail: primexpo@primdesign.com
 • Бисерка Огнянова - +359887896505; Евелина Коринова - +359885792614; Иван-Александър Тодоров - +3590882424284, 

Строителни договори и съгласуване на проекти за изложители със собствени щандове:  

 СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, МИТНИЧЕСКА ОБРАБОТКА И ЗАСТРАХОВКИ

Единственият официален спедитор на изложението/митническо освобождаване, товаро-разтоварни операции, склад / ЕКСПО ЛОГИСТИК ООД: 

тел.: +359 2 9655 296; +359 2 9655297; факс: +359 2 9655258, e-mail:expologistik@iec.bg

Задължително е да се спазват правилата за престой и паркиране в комплекс Интер Експо и Конгресен Център, според схемата.