След като сте резервирали щанда си, ще трябва да започнете да мислите за това как ще популяризирате вашата марка в изложението. Това е от жизненоважно значение, за да сте сигурни, че се откроявате от конкуренцията.

Най-успешните изложители на ВАКАНЦИЯ & СПА се възползват от всяка възможност, за да достигнат до целевата си аудитория преди, по време и след събитието.

Предлагаме Ви разнообразни рекламни позиции:

  • Онлайн банери и публикации в сайта на изложението
  • Рекламна страница в каталога
  • Излъчване на рекламен клип на 12 монитора в централно фоайе и ресторантите на Интер Експо Център
  • Рекламен билборд на фасадата на изложбения център
  • Рекламен банер или светещ принтон в централно фоайе
  • Разпространение на рекламни материали
  • Организиране на презентация, семинар или пресконференция

Всички варианти осигуряват лесни и ефективни начини за увеличаване видимостта на вашата компания и максимално въздействие преди, по време и след събитието.