ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО 2018

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ – ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ИНОВАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

АКТУАЛНА ТЕМА В СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА КРЪГЛА МАСА „ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ТУРИЗМА“

ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА ЗА ВХОДЯЩ ТУРИЗЪМ

ТУИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА ЗА ИЗХОДЯЩ ТУРИЗЪМ

БОХЕМИЯ

ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

ТРАВЕЛЛАЙН БЪЛГАРИЯ

ЗА ОБЛАЧНО БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ
CLOUD-BASED MANAGEMENT SOLUTIONS FOR HOTELIERS

ЩАНД С БИЗНЕС ОРИЕНТИРАН И ФУНКЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН НА ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 

НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪРБИЯ

ЕФЕКТИВЕН ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

ЕЛФИ ТУРС

СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

ФОНДАЦИЯ СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
ЗА ПРОГРАМА „ТУРИЗЪМ“

АКТИВНО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

ОБЩИНА ВАРНА

НАЙ-КРАСИВА УСМИВКА В ТУРИЗМА 

ИЛИЯНА КАЛВИНА
ДОБРОВОЛЕЦ НА ЩАНДА САПАРЕВА БАНЯ

 

КАТЕГОРИИ 

 • ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА ЗА ВХОДЯЩ ТУРИЗЪМ
 • ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА ЗА ИЗХОДЯЩ ТУРИЗЪМ
 • ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА ЗА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • БЛАГОТВОРИТЕЛЕН / СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА В ТУРИЗМА
 • ЕКО ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА В ТУРИЗМА
 • АКТИВНО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
 • ЕФЕКТИВЕН ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА
 • НАГРАДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

РЕГЛАМЕНТ

Кандидати за ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО могат да бъдат всички УЧАСТНИЦИ И/ИЛИ ПАРТНЬОРИ ВЪВ ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО - организации, институции, частни компании и личности, по своя инициатива или по предложение на друга организация / личност.

За номиниране в конкурса за наградите ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО е необходимо:

- Да сте участник във ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО

- Да попълните РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА, съдържаща цялата необходима информация за кандидата и за приноса в сферата, в която е номинацията.

Всяка година учредителите на наградата определят членовете на журито, които извършват оценяването на проектите, заявили участие в конкурса. Номинациите и наградените се публикуват на сайта: http://www.holidayfair-sofia.com/.

Журито оценява събраната информация за компаниите, като се води от своята професионална компетентност, и има право да събира допълнителна информация и документи за по-точна преценка. Оценката се формира по предварително зададена формула, след попълване на РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА.

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обсъждане и възражения. Резултати и аргументи на журито за взетите решения не се споделят, публикуват и предоставят при никакви обстоятелства.

Наградите ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО се определят от организаторите на място в изложбените зали и за тях не се попълва РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.

Официална церемония по връчване на Наградите – 15.02.2018 по време на Коктейла за участниците във ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО‘2018.

Носителите на наградата ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО получават специален рекламен пакет, който включва:

-          Популяризиране на номинациите и наградените /медии, уебсайт, социални медии/;

-          Медийно отразяване на церемонията по връчване на наградите;

-          Публикации за победителите в медийните партньори на събитието;

-          Предоставяне на електронен логотип и визия на наградата за поместване на сайта и за използване в други рекламни материали;

-          Безплатна рекламна страница в каталога на следващото издание на ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ДО 10.02.2018 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТЕГОРИИТЕ

ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА ЗА ВХОДЯЩ ТУРИЗЪМ

 • Брой партньори с активни договори за 2017 г.
 • Активни пазари
 • Предлагани български хотели
 • Предлагани посещения на туристически обекти
 • Брой обслужени туристи за предходната година
 • Политики за привличане на клиенти
 • Отзиви от клиенти и партньори
 • Снимки и публикации

ТУРОПЕРАТОР НА ГОДИНАТА ЗА ИЗХОДЯЩ ТУРИЗЪМ

 • Брой тур-агенти с активни договори за 2017 г.
 • Предлагани направления
 • Брой обслужени туристи за предходната година
 • Политики за привличане на клиенти
 • Брой дългогодишни партньори (повече от 5 последователни години)
 • Отзиви на клиенти и партньори
 • Снимки и публикации

ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Наградата се присъжда за съвременни подходи и технологии за обслужване на туристи, внедрени в дейността на компанията. Наградата се връчва туроператори, туристически компании, общини, туристически райони, хотели, комплекси или личности за създаване на иновативни концепции, технически и технологични решения, нови видове услуги, софтуер, маркетингови или организационни иновации и др.

 • Описание на проекта
 • Информация за приложението на проекта
 • Целеви групи на проекта
 • Презентации и снимки
 • Информация за авторите на иновативния проект

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН/СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Наградата се присъжда за  реализирането на благотворителна инициатива или социален проект. Наградата се връчва на туроператори, туристически компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони, хотели, комплекси или личности с успешно реализирани благотворителни проекти или социално предприемачество, което ангажира и създава алтернативни възможности за заетост на хора, изключени от пазара на труда, младежи в неравностойно положение и др., проекти, които подобряват живота на хората.

 • Описание на проекта
 • Информация за приложението и реализацията на проекта
 • Целеви групи на проекта
 • Постигнати резултати от проекта /напр. размер на дарението или брой на хората, които са наети на работа с трудов договор по този проект/
 • Презентации и снимки
 • Информация за авторите на проекта

ЕКО ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Наградата се присъжда за  реализирането на проект или инвестиция свързана с подобряването на околната среда, използване на екологични туристически продукти и енергийно ефективни технологии, намаляването на отпадъците, прилагане на екологични стандарти, съхраняване и опазване на биоразнообразието и др. Наградата се връчва на туроператори, туристически компании, общини, туристически райони, НПО, хотели, комплекси или личности с успешно реализирани проекти в областта на ефективно използване на ресурсите, опазване на околната среда.

 • Описание на проекта
 • Териториален обхват на проекта
 • Обща цел на проекта
 • Целеви групи на проекта
 • Постигнати резултати от проекта  
 • Презентации и снимки
 • Информация за авторите на проекта

АКТИВНО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Наградата се присъжда на компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони, хотели, комплекси или личности за провеждане на последователна политика за развитие на туристическа дестинация /популяризиране на отделен район, населено място или страна като туристическа дестинация/.

 • Брой участия в изложения
 • Атрактивно представяне на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО
 • Реализирани информационни събития
 • Разпространени рекламно-информационни материали
 • Активност в интернет и социалните мрежи
 • Специални промоции и други проекти за насърчаване на потребителите

ЕФЕКТИВЕН ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Наградата се присъжда на туроператори, туристически компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони, хотели или комплекси за ефективно присъствие в интернет пространството.

 • Официален уебсайт на компанията с адаптивен (responsive) дизайн
 • Възможности за онлайн връзка с чрез уебсайта / live chat, форма за обратна връзка или др./
 • Поддържане на актуални оферти в сайта, онлайн резервации или закупуване на стоки или услуги, релевантни с дейността на компанията
 • Възможности за директна връзка чрез уебсайта
  • Използвани социални мрежи за популяризиране на бизнеса
  • Използване на Virtual reality, Live streaming видео и др.
  • Присъствие в други онлайн дистрибуционни и рекламни канали
  • Допълнителни практики – публикации, онлайн банери и др.;

НАГРАДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ – ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА

Наградата се присъжда за провеждане на последователна, цялостна политика за представяне богатството и разнообразието на туристическия продукт /културни и природни забележителности, музеи, исторически възстановки и др./ и атрактивно представяне на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО на компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони или личности. 

 • Представяне на продукта на щанда на участника /релевантен дизайн, аудио-визуални средства, допълнителни материали и др./;
 • Обхват на продукта /включени елементи, напр. културен и религиозен туризъм, еко, природен и селски туризъм, спортен, балнео и СПА, приключенски, опознавателен, кулинарен и др./
 • Допълнителни практики – публикации, онлайн реклама;

ИНОВАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ

Наградата се присъжда /на община, общинска агенция, туристически район/ за оригинална идея, професионална визия и иновативно представяне на туристическа атракция /обичаи, бит, фолклор, фестивали, атракции и др./ на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

 • Представяне на атракцията на щанда на участника/релевантен дизайн, допълнителни материали и др./;
 • Използвани при експонирането светлини, цвят, аудио ефекти, видео прожекции, мултимедийни презентации;
 • Интерактивна анимация, която осигурява пряко взаимодействие с посетителите;

АКТУАЛНА ТЕМА / ДИСКУСИЯ В СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА

Наградата се присъжда /на компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони, хотели, комплекси или личности/ за лекции, презентации и дискусии по актуални теми свързани с развитието на туризма /устойчивото развитие на дестинациите, тенденции и възможности за туризма, алтернативни решения на проблеми, професионалното образование,  пазар на труда и др./ в съпътстващата програма на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

 • Тема на събитието – какви проблеми поставя и какви решения предлага;
 • Лектори, участници, ефективно управление /модериране/ на дискусията;
 • Допълнителни материали /печатни, мултимедийни презентации и др./;
 • Практики за привличане на участници /предварителна реклама, покани, регистрация/;

ЩАНД С БИЗНЕС ОРИЕНТИРАН И ФУНКЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН НА ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО

Наградата се присъжда за щанд на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО, който представя продукта на компанията перфектно, предлага атракция и споделено преживяване.

 • Ефектен и функционален дизайн;
 • Удобства за посетителите;
 • Практики за привличане на клиенти;
 • Използвани нови материали, технологии, светлини, цвят, аудио ефекти, прожекции;

ЗА НАЙ-КРАСИВА УСМИВКА В ТУРИЗМА

 • СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА КЛИНИКА ДЕНТАПРАЙМ
Наградата в тази категория се определя и връчва от представител на ДЕНТАПРАЙМ на физическо лице от участниците във ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.
 

ЖУРИ – ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО 2018

 

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА

Заместник-министър на туризма

РОСИЦА ДИМИТРОВА

Зам. Министър на труда и социалната политика

ПРОФ. Д-Р СТОЯН МАРИНОВ

Декан на факултет „Управление“ в ИУ-Варна

ВИХРА ОГНЯНОВА

ПРИМ ЕКСПО - организатор на ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО

ДОЦ. ГАЛИНА МОМЧЕВА

Ръководител катедра информатика и икономика във ВСУ и Председател на ИКТ Клъстер –Варна

ДОЦ. Д-Р СОНЯ АЛЕКСИЕВА

Ръководител на секция „Туризъм” в департамент „Бизнес администрация” на НБУ

ИНЖ. СТОЯН ЛАЗАРОВ

Председател на УС на БТК 

ДОЦ. Д-Р. ИНЖ. РУМЕН ДРАГАНОВ

Директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма

НИКОЛАЙ МИНДОВ

Преседател на УС на АЕБ

БРАНИМИР МИЛАНОВ

Председател на УС на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и говорител на БХРА

ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Зам.председател на УС на Сдружение Туризъм 

СВЕТЛАНА АТАНАСОВА

Преседател на УС на БАТА

ИРИНА НАЙДЕНОВА

Зам. председател на УС на АБТТА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА-ЛЮБОМИРОВА

Журналист, Дирекция "Информация"- БНТ

МАРИАНА МАЖДРАКОВА

ПРИМ ЕКСПО - организатор на ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО