ЗАД „Армеец” е българска застрахователна компания, създадена преди повече от 18 години. Дружеството е лидер на българския застрахователен пазар, водещ автомобилен застраховател от

май 2011г. ЗАД „Армеец“ заема първо място и при застраховка „Помощ при пътуване”с пазарен дял от 24%.

Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” е предназначена както за човек, който обича да пътешества по света, така и за деловия човек, за когото бизнес пътуванията са ежедневие.

Застраховката ще помогне независимо дали се касае за медицинска помощ или за друг вид помощ като правна защита, проблеми с багаж и др.

В зависимост от желанието на клиента застраховката може да покрива разходите, свързани с оказване на медицинска помощ и заплащане на лекарства, вследствие злополука или акутно заболяване; разходи за спешна дентална помощ; дневни пари при престой в болница; фатален край или трайна загуба на работоспособност; разходи свързани с правна защита; кражба на личен багаж; гражданска отговорност към трети лица.

На разположение на клиентите е денонощен асистанс център, който насочва пострадалите и превежда необходимите суми на болници или организации, оказали помощ.