ЗАД „Армеец“ - Застраховка “Отмяна на пътуване”

Когато поради непредвидени ситуации се наложи човек да отмени вече планирано и платено пътуване, освен разочарованието настъпва и значителна загуба на пари. Застраховката “Отмяна на пътуване” от ЗАД „Армеец“ покрива точно тези невъзстановими разходи, платени преди пътуването.

Но какво ще стане, ако възникнат независими ситуации и заминаването на плануваната почивка е невъзможно? Кой ще върне платените суми? Ами, ако по време на почивката, се налага спешно завръщане? 

Сключвайки застраховка “Отмяна на пътуване” сте защитени, при настъпване някоя от гореописаните ситуации. ЗАД “Армеец” ще плати на клиента невъзстановимите разходи, направени предварително за пътуването, които не могат да бъдат възстановени от туроператора, поради отмяна на пътуването и частта от сумата за услугите, които са неизползваеми поради съкращаване или прекъсване на пътуването.

За отмяна на пътуването трябва да са налице медицински или немедицински причини. Такива са заболяване или злополука на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор, пожар или кражба в жилището на застрахования, професионални задължения, които възпрепятстват пътуването и др.