ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ ПОДКРЕПЯТ МЕЖДУНАРОДНАТА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА „ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ и ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЪЛГАРИТЕ имат за цел да издирват, публикуват и разпространяват научни знания, хипотези, митове и легенди, свързани с историята на българската народност. Книгите от поредица „Българска вечност“ търсят отговор на въпросите за произхода и богатото културно наследство на Българите в областта на философското осмисляне на света, държавното управление, социалното устройство, военното изкуство, писмеността, езиковата култура, строителството, астрономията и религията, за тяхното влияние и принос в световната култура.

Нашият стремеж е да дадем човешко и историческо самочувствие на децата на българския род, разпръснати като пясък по света от превратностите на историята. Българите могат да имат много по-значимо присъствие в съвременния интегриращ се свят.

Сред едни от стойностните издания, които Фондацията ще предостави на организаторите на 33-та Международна туристическа борса „Ваканция и СПА Експо 2016“ са:

БЪЛГАРИЯ – ГЕОГРАФСКИ АТЛАС

Съвместно издание на Географския институт при Българската академия на науките и ТАНГРА ТанНакРа ИК. Атласът е първото двуезично – на български и английски език – издание от този вид и е единствен по рода си след 1973 г. Предназначен е за широк кръг ползватели от страната и чужбина.

Повече от 130 карти, пояснителни текстове и богат илюстративен материал предлагат информация за природата (релеф, климат, води, почви, растителност и животински свят, демографско развитие, селищна мрежа, стопанство, туристически ресурси и опазване на природната среда) на България след приемането й в Европейския съюз.

ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

Луксозният албум предлага вълнуващо пътешествие из неповторимата и красива българска природа. Създаден е от авторски колектив под ръководството на проф. дсн Нино Нинов.

ПЪТЕВОДИТЕЛ БЪЛГАРИЯ

Съдържа подробна информация за историята, културата и забележителностите на България, разнообразни маршрути и любопитни факти. Пътеводителят покрива стандартите на водещи световни образци в този вид издания и може да бъде ползван както от туристи и гости на страната, така и от професионалисти.