Музей на туризма  и изложба, посветена на 110-годишнината от създаването на курорта. Св.св. Константин и Елена

Институтът за анализи и прогнози за информационната среда в туризма с Музей на туризма към Университета по библиотекознание и информационни технологии в София е посветен на богатото минало и разнообразния опит в туризма. Това е място, където студентите и практикуващите в областта на туризма могат да открият различните гледни точки и общата основа в развитието на туризма в Европа и в България. Институтът и музеят ще бъдат място за срещи на професионалисти от всички поколения и сфери на живота. Място, където всеки може да укрепи познанията си за миналото на туризма, чрез спомените на съвременици, да анализира съвременното развитие и да визуализира бъдещите тенденции.  Целта е да бъде съхранено, опазено и популяризирано богатото документално наследство и да се осигури надежден източник за среща с миналото, като място на нашата памет. Предвижда се и създаването на добра основа за сътрудничество с други институции, занимаващи се с историята и наследството и на туризма. Вярваме, че институтът и учебния музей ще се превърнат в място, където студентите и другите посетители ще могат да се запознаят с историята на туризма и споделят идеи за неговото бъдещо развитие. Основателската идея принадлежи на доайна на българския туризъм г-н Петър Дойчев.

Церемонията по откриването на новия офис на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма с музей на туризма и изложба, посветена на 110-годишнината от създаването на курорта. Св.св. Константин и Елена ще се проведе в сградата на УниБИТ, бул. "Шипченски проход". № 69А, 1574 София, на 14-ти февруари 2018 в 19.30 ч.