СОФИЯ С ПОРЕДНА НОВА АТРАКЦИЯ - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК „ЗАПАДНА ПОРТА НА СЕРДИКА”

Археологическият парк "Западна порта на Сердика" се намира между ул. "Георг Вашингтон", ул. "Княз Борис I", ул. "Пиротска" и бул. "Тодор Александров". Една от новите туристически атракции на София може да бъде посетена безплатно от вторник до неделя от 10:00 до 17:30 ч. Това стана възможно след реализацията на мащабен проект за консервация, реставрация, експониранe и благоустрояване. Обектът е филиал на Регионален исторически музей – София.

Западната порта на Сердика е част от историко-археологическия резерват "Антична Сердика – Средновековен Средец". Тя е недвижима културна ценност от национално значение. Проучването й започва през 1974 г. от екип на Музея за история на София с ръководител Магдалина Станчева.

На този етап са разкрити, проучени и експонирани: част от западната крепостна стена; северната кула от портата; части от главна антична улица (декуманус); северозападна ъглова триъгълна кула; античен канал; постройки във вътрешността на укрепения град; фрагменти от мозайка на внушителна по размери сграда в североизточната част и др.

Артефактите, откривани по време на археологическите проучвания, са: бронзови и сребърни монети, керамични съдове с различна форма, украса и големина, глинени лампи, тежести за станове, фрагменти от стъклени съдове, пръстени, фибули и други елементи на костюма от различни метали и сплави, игли за коса, костени гребени, зарчета, игли за шиене и др. Намерените артефакти все още не са изложени публично, тъй като се проучват допълнително.

Посетете щанда на Столична община - 3-Е-14