Научете повече за новите продукти и инициативи на Booking.com, намиращи допирните точки между гости, места за настаняване и туристически агенции:

·         Как Booking.com превръща онлайн търсенето в бизнес за партньорите си

·         Инициативи на Booking.com за социално и устойчиво развитие

·         Програма за признание на високата оценка от гостите

·         Booking.com за туристически агенции

·         Нови продукти за клиенти и партньори

*Презентацията ще е на български език

BOOKING.COM - Empower people to experience the world

15 февруари, четвъртък, Зала ВИТОША, етаж 1, 15,15 – 16,15 ч.