БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ – АКТИВНА И ЕФЕКТИВНА ЕКИПНА РАБОТА!!!

ВЕЧЕ 12 ГОДИНИ – С КАУЗА И С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО!

От създаването си през 2006-та година до момента, Български съюз по балнеология и СПА туризъм последователно изпълнява своите цели и задачи и обединява СПА сектора в България около своята мисия - популяризиране на България, като целогодишна балнео и СПА дестинация на българския и международен пазар.

Учредителите и членове на БСБСПА – кметове на водещите български балнеоложки общини, инвеститори - хотелиери, предлагащи качествен и сертифициран от държавата Медикъл/СПА, СПА и уелнес продукт, лекари – специалисти по физикална и рехабилитационна медицина и експерти работят активно за общата кауза „България –целогодишна дестинация за качествен здравен туризъм“. 

Съюзът е национално представено продуктово туристическо сдружение с нестопанска дейност, основен партньор на Министерство на туризма. Експерти на Съюза подпомагат и участват в комисиите по категоризация и сертификация и във всички инициативи и проекти, свързани с развитие на Медикъл/СПА и СПА туризма на национално и международно ниво.

От 2007 година БСБСПА е активен член на Европейската СПА асоциация и единствен представител за България.

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ е основен партньор на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2019