НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕКСКУРЗОВОДИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ

ЗА ДИРЕКТНО ДОГОВАРЯНЕ С ТУРОПЕРАТОРИ И ОРГАНИЗАЦИИ

„ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“ 2019 

Срещите ще се проведат първите два дни от изложението 14 и 15.02.2019г.

Всеки ден ще има по две сесии: от 12:00 ч. до 14:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., Networking Place, зала 2, сектор С, щанд 22а (2-C-22a)

Програма:

14.01.2019 /четвъртък/ 

12:00 -14:00 

Първа сесия - гръцки, турски, японски, китайски и други редки езици

12:00 -14:00 

Втора сесия - романски езици: испански, италиански, португалски, френски, румънски

15.01,2019 /петък/

12:00 -14:00 

Първа сесия - английски език

12:00 -14:00 

Втора сесия - немски език и славянски езици