ЗА ВТОРА ГОДИНА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ УЧАСТВА  НА МТБ ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2020

Утре Нов български университет за втора поредна година ще участва в най-дългогодишния и най-престижен туристически форум у нас – МТБ Ваканция и СПА ЕКСПО. Включването на НБУ в 37-то издание на борсата ще привлече интереса на участниците и посетителите към програмите по туризъм в редовно и дистанционно обучение в университета, както и обучение за кандидат-студентите – прием в програми след средно и висше образование. Десетки студенти по туризъм от НБУ ще посетят Ваканция и СПА ЕКСПО 2020, за да разгледат изложението и участват в неговата съпътстваща програма.

Участието на НБУ и департамент „Администрация и управление“ – секция „Туризъм“ във форума е по проект към фонд „Учебни програми” и е реализиран с изключителната подкрепа на „Кандидатстудентски и студентски информационен център”, Магистърски факултет, Бакалавърски факултет, Факултет за базово образование, Факултет за Факултетът за дистанционно, електронно и надграждащо обучение  и Издателството на НБУ. На щанда на университета от 13 до 15 февруари т.г. ще  участват преподаватели и студенти по туризъм от департамент „Администрация и управление“.

НБУ: Създаване, мисия, академичен профил

През 1989 г. група интелектуалци основават „Дружество за нов български университет“ с цел реформиране на българското висше образование. С решение на Великото народно събрание от 1991 г. Дружеството получава статут на висше училище – Нов български университет (НБУ). Пръв Председател на Настоятелството и Ректор на НБУ е проф. Богдан Богданов, д.н.

Мисията на НБУ като автономна либерална академична институция е:

•да бъде ориентиран към своите студенти, като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична България, обединена Европа и глобализиращия се свят;

•да допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение и научни изследвания по международни

стандарти;

•да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени, като участва в тях със свои проекти.

Университетът определя своя академичен профил в областта на:

•науките за човека и обществото;

•природните науки и новите технологии;

•изкуствата.