Тази година в рамките на Международната туристическа борса „Ваканция & СПА Експо 2015” дентална клиника Дентапрайм за 9-ти пореден път ще връчи своята награда „Най-красива усмивка в туризма”. Наградата беше учредена през 2007 г. в подкрепа на най-престижното изложение, което над 30 години събира на едно място представители на фирми от туристическия бранш от три континента – Европа, Азия и Африка.

Атрактивността е качество, което приписваме на някого още в първите секунди след срещата с него. От особено значение в това отношение е лицето на нашия събеседник. Най-важни обаче са зъбите. Хората с красиви, бели и прави зъби биват възприемани от околните като по-симпатични, атрактивни и успешни. Ето защо основната идея, която е залегнала в концепцията на дентална клиника Дентапрайм, е да дарява хората с неповторими по своята естетика усмивки, съобразявайки се с естествените физиологични дадености на съответния пациент. За хората, които по природа не са надарени с перфектни зъби или се нуждаят от някакъв вид корекция на захапката, клиника Дентапрайм предлага както чисто естетични решения, така и поставяне на имплантати и различни по вид зъботехнически конструкции.

Реализирането на перфектната зъбна конструкция е комплексна по своята същност задача, в която участие взимат зъболекари, асистенти и зъботехници. Високият професионализъм, вниманието към детайла и страстта, която медицинските специалисти в клиника Дентапрайм влагат в зъболечението на всеки един пациент, гарантират едно изключително високо качество на предлаганите услуги. Отзивчивостта и коректността от страна на административния персонал от своя страна помагат за преодоляване дори на най-големите страхове от провежданото лечение.

Наред с обучението на персонала, провеждано по утвърдени и доказали своята ефективност с годините стандарти, успехът на клиника Дентапрайм неминуемо е свързан и с непрекъснатото усъвършенстване на технологичните процеси, както и регулярното внедряване на най-съвременни технологии. През настоящата година клиника Дентапрайм предвижда дигитализиране на голяма част от извършваните услуги в зъботехническата лаборатория, което ще повиши ефективността на работния процес и качеството на крайния продукт.   Новозакупеният лицев скенер предлага редица предимства на пациентите, като им дава възможност още преди започване на планираното лечение да видят крайния резултат от него. 

Наскоро внедрената технология Endoret®, намираща приложение в оралната хирургия, пък се базира на производството от собствена кръв на пациента на протеинов препарат с оглед стимулиране и ускоряване на тъканната регенерация. През изминалата година клиника Дентапрайм започна работа и с двукомпонентните циркониеви имплантати на фирма Axis biodental, които от естетична гледна точка са особено подходящи за фронталната част на зъбната редица.

С всяка изминала година дентална клиника Дентапрайм отново и отново доказва правотата на едно неоспоримо правило – високите технологии в която и да било научна сфера, независимо от степента им на съвършеност, не биха могли да разгърнат своя пълен потенциал без специалисти, обучени да работят с тях на високо професионално ниво и да използват максимално заложения в тях капацитет. За специалистите от клиника Дентапрайм всяка нова технология е предизвикателство, предоставящо възможност за непрекъснатно личностно и професионално усъвършенстване.