АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ, АБТТА – ТРАДИЦИОНЕН ПАРТНЬОР И УЧАСТНИК НА

 ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2015

 

 

Създадена през 1996 г, днес АБТТА продължава да е единственото професионално сдружение на агенции,  акредитирани от  Международната асоциация за въздушен транспорт, ИАТА и туристически фирми, регистрирани съгласно българското туристическо законодателство. Асоциацията обединява близо 100 водещи български туристически агенции, които формират почти 70% от общия пазарен дял от продажбата на туристически услуги на  българския изходящ туризъм и  генерират значителна част от входящия и вътрешен  туризъм на България.

АБТТА изпълнява основната си цел – да представлява и защитава правата и интересите на своите членове, като осъществява непрекъснат мониторинг върху всички законодателни иинициативи и държавни политики, свързани директно или косвено с туризма, и участва активно в разрешаването на всяка проблематика от законово, икономическо или техническо естество.

От 2004 г. Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА е член и единствен представител на България в Европейския комитет на Асоциациите на Туроператорите и Туристическите Агенции, ЕКТАА - най-авторитетната професионална структура в туризма  в Европейския съюз, в която членуват още 28 национални асоциации от всички европейски страни. Като единствен и пълноправен член, АБТТА има пълен достъп до информационната база на ЕКТАА и  до всички казуси, дискутирани с Европейската комисия и разглеждани в държавите–членки.

И през 2015 г., освен като традиционен партньор, АБТТА ще участва в Международното туристическо изложение ВАКАНЦИЯ И СПА 2015 и като изложител, за да представи на презентационен щанд Е-4 в зала 3 своята мисия и да разпространи информация за дейността и туристическите програми на свои членове.

За поредна година, АБТТА е участник и в съпътстващата дискусионна програма с кръгла маса на тема Националния електронен маркетинг и състояние на официалния туристически портал на България, която ще проведе на 12.02.2013 г. от 12.00 ч., зала Рила.

За участие в публичната дискусия са поканени представители на висшата държавна администрация и местните власти, партньорски организации, академични партньори и ключови бизнес фигури, заедно с които АБТТА ще обсъди  необходимостта от предприемане на  незабавни, комплексни и целенасочени действия  за повишаване ефективността на националния туристически маркетинг и осигуряване на адекватно присъствие на България на международната туристическа сцена чрез използване на утвърдени  инструменти на електронния маркетинг и съвременни приложения на информационните и комуникационните технологии.