Търсене
Close this search box.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ (БАТА)

Страна: Bulgaria
Зала: 1

Информация за изложителя

Българската Асоциация на Туристическите Агенции (БАТА)
е неправителствена организация с нестопанска цел, учредена през 1992 г. с цел да представлява и защитава икономическите права и интереси на туроператорите и туристическите агенции, да подпомага и насърчава стопанската им активност.

При нас членуват над 100 компании (туроператори и туристически агенти) от цялата страна. 50 други организации и личности, чиято дейност и интереси са свързани с туризма, са наши асоциирани членове.

БАТА е спечелила няколко международни проекта по програми ФАР и Леонардо да Винчи, свързани с чуждоезиковото обучение на кадрите в туризма, с налагането на европейските стандарти в туризма, с информация и превенция на потребителя и т.н.

 

Bulgarian Association of Travel Agents (BATA) is a non-governmental, non-profit making organization, established in 1992 to represent and protect the economic rights and interests of tour operators and travel agents, to support and encourage their economic activities.
At present the association unites over 150 members:

Regular members are tour operators and travel agents with long-term experience in the travel industry and proven professionalism;

Affiliate members are companies and individuals, whose activities and interests are related to tourism development.

BATA members generate 75% of the incoming tourism and 80% of the outgoing tourism of Bulgaria. Our member companies are working actively on the Romania, German, Greek, Russian, British, Scandinavian, Spanish, Italian, Turkish, Macedonian, etc. markets, and successfully develop new products on destinations still unfamiliar for Bulgarians.