Търсене
Close this search box.

BULGARIAN ASSOCIATION FOR ALTERNATIVE TOURISM

Страна: Bulgaria
Адрес: 20В/ 20V Al. Stamboliiski Blvd., Sofia
Имейл: baatbg@gmail.com
Уебсайт: www.baatbg.org
Зала: 3
Щанд: C 3

Информация за изложителя

Българска асоциация за алтернативен туризъм е създадена през 1998 и стреми към устойчиво развитие и повишаване качеството на туристическия продукт и инфраструктура и активно подпомага всяка инициатива в тази област. Организацията работи за позиционирането на България като значима и интригуваща дестинация за алтернативен туризъм като обръщаме особено внимание на човешките й ресурси и природа. Ние насърчаваме развитието на партньорства, за да направим България заедно по-добро място за живот и бизнес.

Присъединете се към каузата на БААТ за устойчиво развитие на туризма. Станете един от нас, за да подпомогнем заедно малкия туристически бизнес в България – този на Зелените къщи за гости, на специализираните туроператори, на гостоприемството с отговорност към хората и природата и нестандартните пътувания с добавена стойност.

 

Bulgarian Association for Alternative Tourism was established in 1998 and strives for sustainable development and improvement of the quality of the tourist product and infrastructure and actively supports every initiative in this field. The organization works to position Bulgaria as a significant and intriguing destination for sustainable and responsible tourism, paying particular attention to its human resources and nature. We encourage the development of partnerships to make Bulgaria together a better place to live and do business.
Join BAAT’s cause for sustainable tourism development. Become one of us to support together the small tourism business in Bulgaria – that of Green lodges and family owned accommodation, of specialized tour operators, of hospitality with responsibility towards people and nature and unconventional value-added trips.