Търсене
Close this search box.

CULTURAL COUNSELLORSHIP OF THE EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN      

Страна: Bulgaria
Адрес: София, бул. Евлоги Георгиев 101
Телефон: +359 2 944 30 43
Имейл: iranculturesofia@gmail.com
Уебсайт: www.sofia.icro.ir
Зала: 3
Щанд: C15

Информация за изложителя

IRAN

          CULTURAL COUNSELLORSHIP  OF THE EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

КУЛТУРНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО КЪМ ПОСОЛСТВО НА ИР ИРАН

София, бул. Евлоги Георгиев 101

Тел.: +359 2 944 30 43

E-mail: iranculturesofia@gmail.com

Facebook: iranculturesofia

www.sofia.icro.ir

 

Културното представителство към Посолство на Иран е представител на всички културни и туристически дейности на Иран в България и се старае да улесни контактите между българските и иранските туроператори и да покаже туристическия потенциал на страната в България.

 

101 Evlogi Georgiev Blvd, Sofia, BULGARIA

Tel.: +359 2 944 30 43

E-mail: iranculturesofia@gmail.com

Facebook: iranculturesofia

www.sofia.icro.ir

 

Cultural Counsellorship of the Embassy of the Islamic Republic of Iran is a representative of all cultural and tourist activities of Iran in Bulgaria and seeks to facilitate contacts between Bulgarian and Iranian tour operators and to show the tourism potential of the country in Bulgaria.