Търсене
Close this search box.

HEALTHYSWIM

Страна: Bulgaria
Адрес: Ring Road Plovdiv, Markovo Logistics Park
Телефон: 0700 10 555
Имейл: info@healthyswim.bg
Уебсайт: www.healthyswim.bg
Зала: 3
Щанд: A 7

Информация за изложителя

HealthySwim е иновативна услуга за екологично третиране на водата в обществените басейни и автоматизирано интелигентно решение за цялостното им управление.  Технологията на HealthySwim  намалява разходите и времето за поддръжка до 50% като елиминира нуждата от доставка, складиране и манипулация на опасни химикали. HealthySwim подобрява сигурността и комфорта, както за къпещите се, така и за работещите в плувните съоръжения.

 

HealthySwim is an innovative service for the environmentally friendly treatment of public swimming pool water and an automated intelligent solution for their overall management.  HealthySwim’s technology reduces costs and maintenance time by up to 50% by eliminating the need for delivery, storage, and handling of hazardous chemicals. HealthySwim improves safety and comfort for both swimmers and those working in swimming facilities.