Търсене
Close this search box.

MUNICIPALITY OF KAVARNA

Страна: Bulgaria
Адрес: Kavarna, 26 Dobrotitsa Str.
Телефон: +359 (570) 8 18 18
Имейл: obshtina@kavarna.bg
Уебсайт: www.Kavarna.bg
Зала: 3
Щанд: C 3

Информация за изложителя

Община Каварна

Каварна – Градът е разположен  на скалист бряг в северната част на българското Черноморие, на 63км. североизточно от Варна. Дължината на Каварненското  крайбрежие е 42 км., като голяма част е заета от уникални брегове, които са характерни само за тази част на българското Черноморие. Географското положение и природните дадености са основата на разнообразните туристически услуги, които се предлагат в една от най-северните черноморски общини в страната. На тази база, местни и чужди инвеститори надграждат съвременният туристически облик на община Каварна, запазвайки автентичния вид на региона. Община Каварна е един уникален пример за развитие на модерен туризъм, който е конкурентноспособен на другите доказани морски дестинация, без това да води до необратими последици за природното и културното наследство на района.

 

Municipality of Kavarna

Kavarna – The town is located on a rocky shore on the north Bulgarian Black Sea cost, 63 km. northeast of Varna. Most of Kavarana’s 42 km km.  a large part is occupied by unique coasts, which are characteristic only for this part of the Bulgarian Black Sea coast. The geographical situation and landscapes are the foundation of the various tourist services offered in one of the northernmost Black Sea municipalities in the country. On this basis, local and foreign investors upgrade the modern tourist image of the municipality of Kavarna, preserving the authentic look of the region. The municipality of Kavarna is a remarkable example for development of tourism which is competitive against the other successful beach destinations, without resulting into irreversible consequences for the natural and cultural heritage of the region. The tourist map of the municipality represents a palette of services and opportunities that are an attractive center for tourists with various interests and needs.