Търсене
Close this search box.

MUNICIPALITY OF KAZANLAK

Страна: Bulgaria
Адрес: 6100 Казанлък, бул. Розова долина 6
Телефон: +359 431 982 01
Имейл: tourism@kazanlak.bg
Уебсайт: www.kazanlak.bg
Зала: 3
Щанд: B6

Информация за изложителя

MUNICIPALITY OF KAZANLAK   

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

6100 Казанлък, бул. Розова долина 6

Тел.: +359 431 982 01

Е-mail: tourism@kazanlak.bg

www.kazanlak.bg

 

Казанлък – географският център на България и столица на Долината на розите и тракийските царе. Една невероятна хармония от древна култура, история, традиции и съвременност!

Емблема на  България пред света е маслодайната роза,  която от векове се отглежда в Казанлъшката долина. През май и юни Казанлък е магнитът, привличащ гости от всички краища на света с провеждания повече от век Празник на розата, прераснал в международен фестивал, който се открива от красивата Царица Роза. В града се намира и единственият в света Музей на розата, проследяващ  350-годишната история  на българското розопроизводство.

Казанлъшката Тракийска гробница е истински шедьовър на античността, една от ценните находки, включена в списъка на ЮНЕСКО.   По този повод Община Казанлък организира през месец август традиционните Празници в Долината на тракийските царе, част от които е и „Пътят  на мълчанието“ до Тракийския мегалит.

Казанлък Ви очаква, за да му се насладите!

 

Rozova dolina bul. 6, 6100 Kazanlak, BULGARIA

Теl.: +359 431 982 01

Е-mail: tourism@kazanlak.bg

www.kazanlak.bg

 

Kazanlak – geographical center of Bulgaria and capital of the Valley of Roses and Thracian Kings. An amazing harmony of ancient culture, history, traditions and contemporaneity.

The oil rose is the emblem of Bulgaria in front of the world and since centuries is cultivated in the Kazanlak valley. Every year in May and June Kazanlak becomes attracting center for visitors and tourists from all around the world. This is the time when the Festival of Roses is conducted, lately grown to an International Festival of Roses. It is inaugurated by the most beautiful maiden of Kazanlak – the Queen of Roses.

 In the town is located the unique in the world Museum of Roses, tracing and presenting the 350- years history of the Bulgarian rose grow and rose oil production.

The Kazanlak Thracian Tomb is a real masterpiece of the antiquity, one of the most valuable findings, included in the UNESCO list of world patrimony. The Municipality of the town of Kazanlak organizes every August the traditional Holidays in the Valley of the Thracian Kings, part of which is the „Silence March“ to the Thracian Megalith.

Discover Kazanlаk!

 

MUSEUM OF HISTORY ISKRA, KAZANLAK | ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ИСКРА, КАЗАНЛЪК

6100 Казанлък, ул. Петко Рачев Славейков 8

E-mail: museum.iskra.kz@abv.bg

www.muzei-kazanlak.org