Търсене
Close this search box.

MUNICIPALITY OF PETRICH

Страна: Bulgaria
Телефон: +359 879 119 840; 0745/69112; fax: 0745/62090
Имейл: tic@oapetrich.bg; oa_petrich@mbox.contact.bg
Уебсайт: https://www.visitpetrich.com/ ; https://petrich.bg/wps/portal/petrich/home ; https://petrichhistorymuseum.bg/
Зала: 3
Щанд: A 23

Информация за изложителя

Дестинация Петрич – изживяване отвъд очакваното

Петрич – едно истинско съкровище на кръстопът между държави, планини, реки и епохи.
Градът, разположен в прегръдките на планините Беласица и Огражден се превърна в особено атрактивна туристическа дестинация, променила представите на всеки посетил я!
Природни дадености, богато културно наследство, алтернативен туризъм, винени пътешествия в един малко познат, но пленяващ от първо посещение район, защото всичко тук е отвъд очакваното!
Географското местоположение на Петрич и средиземноморския му климат го правят достъпен за туризъм през цялата година. Тук всеки сезон разкрива нови възможности и  остава незабравими емоции.
Туристическите обекти на най-южния и слънчев град, наистина носят изживявания, които надхвърлят очакваното. Античен град Хераклея Синтика, Национален парк-музей Самуилова крепост, Къща „Ванга”, Исторически музей Петрич, Етно селище Долене, Чуриловски манастир, известен още като манастира с дяволите… са само част от туристическите предизвикателства на дестинация Петрич.
Естествено трябва да отбележим и виното… векове наред тук е имало грозде и вино, а районът се е оформил като естествен винен център в България, от който в миналото се е разпространявало виното. В този край рубиненият еликсир винаги е бил в изобилие, а винарските изби в района са задължителна спирка за пътешествениците тръгнали по пътя на виното.
Като добавим към тях топлите минерални извори в м. Рупите и с. Марикостиново, водопадите и кестеновите гори на Беласица, различните по трудност маршрути и планински пътеки, които са истински магнит за любителите на екстремното колоездене, времето прекарано тук се превръща в една шарена палитра от емоции.
Това е Петрич – едно изживяване отвъд очаквания, което да превърнеш в реалност! Очакваме те!

 

Destination Petrich – an experience beyond expectations

Petrich – a real treasure at the crossroads between countries, mountains, rivers and eras.

The city, located in the arms of Belasitsa and Ograzhden mountains, becomes a particularly attractive tourist destination that has changed the ideas of everyone who has visited it!

Natural features, rich cultural heritage, alternative tourism, wine tours in a little-known but captivating region from the first visit, because everything here is beyond expectations!

The geographical location of Petrich and its Mediterranean climate are accessible for tourism throughout the year. Here, every season opens up new opportunities and unforgettable emotions remain.

The tourist sites of the southernmost and sunniest city really have experiences that exceed expectations. The ancient city of Heraclea Sintika, Samuilova Fortress National Park-Museum, Vanga House, Petrich Historical Museum, Dolene Ethnic Village, Churilovsky Monastery, also known as the Monastery of the Devils… are just some of the tourist challenges of the Petrich destination.

Naturally, we should also mention the wine… for centuries there were grapes and wine here, and the region has developed as a natural wine center in Bulgaria, from which wine was distributed in the past. The ruby elixir has always been abundant in this region, and the area’s wine cellars are a must-stop for travelers along the wine route.

By adding to them the warm mineral springs in the town of Rupite and the village of Marikostinovo, the waterfalls and the chestnut forests of Belasitsa, existing along the difficulties of the routes and mountain paths, which are a real magnet for lovers of extreme cycling, the time spent here becomes a colorful  palette of emotions.

This is Petrich – an experience beyond expectations to complete in reality! We expect you!