Търсене
Close this search box.

MUNICIPALITY OF PLEVEN

Страна: Bulgaria
Телефон: 064 881 200
Имейл: obshtina@pleven.bg
Уебсайт: https://www.pleven.bg/
Зала: 3
Щанд: C 3

Информация за изложителя

Град Плевен се намира на 160 км от столицата София и на 320 км от Черно море. Седми по население в България и трети по големина в Северна България. Със своята многовековна история Плевен е запазил и до днес богатото си културно-историческо  наследство. Тук през вековете процъфтяват най-различни култури – праисторическа, римска, българска и др. По голяма част от историческите забележителности в града се свързват с Руско-турската освободителна война. Близо 200 са паметниците, които напомнят на поколенията за най-кървавите битки, които са се водили по тези места.

Днес Плевен е модерен, административен, стопански и културен град. Града предлага на своите посетители голямо разнообразие от музеи и забележителности, драматичен театър, филхармония, ансамбъл за народни песни и танци, читалища и библиотеки, галерии и др.

 

Pleven is a town located 160 km away from the capital Sofia and 320 km from The Black Sea. The town is the seventh largest by population in Bulgaria and the third largest in Northern Bulgaria. Having hundreds of years’ history, Pleven has preserved till present its rich cultures and historical heritage. Various cultures had flourished here for centuries – Prehistoric, Roman, Bulgarian, etc. Most of the historical attractions are related to Russian-Turkish Liberation War. Nearly 200 are the monuments reminding the generations of the most bloodshed battles that had taken place here. Today, Pleven is a modern, administrative industrial and cultural town. Pleven offers it’s the visitors a great number of museums and attractions, theatre house, philharmonics, ensemble for folk songs and dances, community centers and libraries, galleries, etc.