Търсене
Close this search box.

PREMIO TRAVEL BULGARIA

Страна: Bulgaria
Адрес: 1606 Sofia, 44 Gen. Skobelev Blvd.
Имейл: info@premiotravel.bg
Уебсайт: www.premiotravel.bg
Зала: 3
Щанд: D 13

Информация за изложителя

Премио Травел България е собственост на Премио Травел Груп, базиран в Нидерландия холдинг с основни собственици Мартин Пашингер, Ханс ван Руун и Ерхан Селчук Алтан.

През 2009 година отворя врати първият офис в Полша, а днес компанията предлага своите продукти в 10 държави, основно в Централна и Източна Европа. От самото си създаване до момента фокусът е поставен върху предлагането на професионално организирани самолетни екскурзии до популярни дестинации.

Нашият висококвалифициран екип използва международен опит, модерни технологии и съвременни инструменти, за да предложи уникални пътувания на най-ниски цени с отлично качество. Всяка една програма е изработена и тествана от член на борда на директорите, начело с Мартин Пашингер.

Премио Травел заплаща всички данъци и такси на територията на Република България; Всички години от 2017 до 2023 (с изключение на 2020) компанията регистрира сериозни печалби, които са оповестени публично. Компанията има валиден лиценз и заплаща всички необходими застраховки в срок.

Премио Травел реализира над 90% от предлаганите екскурзии. В случай на анулирана дата се предлага алтернативна дата и дестинация или заплатените суми се възстановяват в 14 дневен срок.

Екскурзиите, които предлагаме ще ви отведат до най-интересните места във всяка страна, а нашите лицензирани екскурзоводи ще ви запознаят с тяхната вълнуваща историята и култура. През цялото пътуване за вашия комфорт ще се грижат и водачи, говорещи български език.

Дестинации, до които предлагаме екскурзии са : Ликия, Кападокия, Амалфи, Лазурен бряг и Италианска Ривиера, Тоскана, Приказните езера на Италия и Швейцария, Малта, Ирландия,Кипър, Дубай, САЩ, САЩ и Канада, Куба, Китай, Индия. От тази година имаме и интересни нови предложения – Прибалтика, Мадейра, Узбекистан, Шри Ланка, Грузия, Индокитай, Тайланд.

 

Premio Travel Bulgaria is owned by Premio Travel Group, a holding based in Netherlands with owners Martin Paschinger, Hans van Roon and Erhan Selcuk Altan.

The first office opened in Poland in 2009 and today the company offers its products in 10 countries, mainly in Central and Eastern Europe. From the beginning until now, the focus has been on offering professionally organized tours by plane to popular destinations.

Our highly qualified team uses international experience and advanced technologies  to offer unique trips at the lowest prices with excellent quality. Each program is developed and tested by a member of the Board of directors, headed by Martin Paschinger.

Premio Travel pays all taxes and fees on the territory of Republic of Bulgaria. All years from 2017 to 2023 (except for 2020) the company recorded profits that were made public. The company has a valid license and pays all required insurance on time.

Premio Travel realizes over 90% of the offered excursions. In the event of a canceled date, an alternative date and destination is offered or the money paid is refunded within 14 days.

The tours we offer will take you to the most interesting places in each country and our licensed tour guides will introduce you to their exciting history and culture. Throughout the trip, Bulgarian-speaking guides will take care of your comfort.

Destinations to which we offer excursions are: Lycia, Cappadocia, Amalfi, Cote d’Azur and Italian Riviera, Tuscany, the Lakes of Italy and Switzerland, Malta, Ireland, Cyprus, Dubai, USA, USA and Canada, Cuba, China, India. From this year we also have interesting new offers – the Baltics, Madeira, Uzbekistan, Sri Lanka, Georgia, Indochina, Thailand.