Търсене
Close this search box.

THE HISTORICAL MUSEUM – ISPERIH

Страна: Bulgaria
Адрес: Town of Isperih, Razgrad Region, 6 Tsar Osvoboditel Str.
Имейл: museumisperih@yahoo.com
Уебсайт: www.museumisperih.com
Зала: 3
Щанд: C 3

Информация за изложителя

За начало на музейното дело в Исперих се смята основаването на Околийско археологическо дружество „Хан Омуртаг“ през 1927 г. Постепенно е събрана колекция от разнообразни находки. С откриването на Тракийската царска гробница край село Свещари през 1982 г. районът на град Исперих става център на комплексни научни изследвания. На 21 май 1984 г. музейната сбирка получава статут на самостоятелен музей. През 1985 г. Свещарската гробница е вписана в Листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Исторически музей – Исперих представя: Етнографска къща, Художествена галерия и Mузейна експозиция в Исперих; Демир баба текке, Приемен център с Комплекс от тракийски гробници в Археологически резерват „Сборяново“.

Facebook: https://www.facebook.com/isperihmusey/

 

The beginning of the museum work in Isperih is considered to be the founding of the Khan Omurtag Archaeological Society in 1927. Over time, a small collection of artifacts has been collected. Since the discovery of the Thracian Royal Tomb near the village of Sveshtari in 1982, the region of Isperih has become a center of complex research. On May 21, 1984, the museum collection achieved status of an independent museum. Since 1985, the Thracian Royal Tomb has been declared a UNESCO World Heritage Site.

The Historical Museum – Isperih presents: Ethnographic House, Art Gallery and Museum Exhibition in Isperih; Demir Baba Tekke, Reception Center with a Complex of Thracian Tombs in Sboryanovo Archaeological Reserve.

Facebook: https://www.facebook.com/isperihmusey/