Търсене
Close this search box.

TV EUROCOM

Страна: Bulgaria
Адрес: Sofia, 25 Nezabravka Str.
Телефон: 02/91 444 54
Имейл: reklama@eurocom.bg
Уебсайт: www.eurocom.bg
Зала: 4
Щанд: D 25

Информация за изложителя

Вече повече от 27 години телевизия „Евроком“ продължава да се бори за истината, свободата на словото и медийния плурализъм.
Стартирахме като телевизия с политематичен профил през далечната 1996-та. От този момент досега успяхме да балансираме и да утвърдим позицията си на медийния пазар, благодарение на разнообразната си и интересна програма.
През 1999 година медията стартира нов канал в портфолиото си: Детска телевизия „Евроком” – първата телевизия по рода си в националния ефир, която и до днес забавлява малките зрители, позната вече като EKids.
Програмата ни достига до нашите зрители, включена в пакетите на почти всички доставчици на платена телевизия на територията на страната, а посредством сателитни и IP платформи до всички краища на света.
Телевизия „Евроком“ представя уникална собствена продукция над 3000 часа на година.
Модерните студия, високотехнологичната база и възможността за директни включвания от всички точки на страната и извън нея благодарение на собствена подвижна телевизионна станция са само част от предимствата на телевизия „Евроком“.
Оставаме близо до Вас!

 

„Eurocom“ has been in the media market for more than 27 years. Television stands for different points of view and fights for truth, freedom of speech and media pluralism.. We started as a television with a polythematic profile in the distant 1996. From that moment until now, we have managed to balance and strengthen our position in the media market, thanks to our diverse and interesting program.
In 1999, the media launched a new channel in its portfolio: Children’s Television „Eurocom“ – the first television of its kind on the national air, which still entertains young viewers, already known as EKids.Our program reaches our viewers, included in the packages of almost all pay-TV providers in the country, and through satellite and IP platforms to all over the world.
Eurocom TV presents its own unique production over 3,000 hours a year. Modern studios, a high-tech base and the possibility of direct broadcasts from all over the country and beyond thanks to its own mobile TV station are just some of the advantages of Eurocom TV.
We stay close to you!