Търсене
Close this search box.

UNION OF BULGARIAN TOURIST GUIDES

Страна: Bulgaria
Мобилен: +359 878 287 988
Имейл: bulguide@bulguide.bg
Уебсайт: https://www.bulguide.bg/
Зала: 1

Информация за изложителя

Съюзът на екскурзоводите в България (СЕБ) е първата организация, създадена в България, с цел обединение, защита и развитие на екскурзоводската професия. От 1990 г. до днес, броят на членовете нараства до 200, а езиците, на които обслужват до 20, в това число английски, български, френски, гръцки, датски, иврит, испански, италиански, немски, норвежки, полски, португалски, румънски, руски, турски, унгарски, нидерландски, чешки и други.

Организирането на мероприятия с учебна цел за екскурзоводи е сред основните дейности на СЕБ. Курсовете, лекториите, конференциите и семинарите предлагат уникалната възможност за споделяне на знания, умения и интересни преживявания в областта на екскурзоводската дейност, като ангажират вниманието и спомагат за интеграцията на всеки един от членуващите.

СЕБ улеснява комуникацията между екскурзоводите и техните клиенти – туроператори и туристически агенти. Това се осъществява чрез директна връзка през профилите на екскурзоводите в официалния сайт на СЕБ.

Част от екскурзоводите на СЕБ, са също и професионални преводачи от/на чужди езици. Наемането на екскурзоводи и преводачи от СЕБ е възможно чрез граждански и трудови договори, с издаване на фактури, както лично от тях, така и през организацията

СЕБ продължава да привлича нови, амбициозни членове, да предлага възможности за повишаване на квалификацията им и усъвършенстване на уменията им като екскурзоводи, да облекчава връзката между екскурзоводите и туристическите фирми.

 

The Union of Bulgarian Tour Guides is the first organization, established on the territory of Bulgaria, aiming at unification, protection and development of the profession of tour guiding. Since 1990 the number of members increased up to 220, and the languages in which they provide services – up to 20, including English, Bulgarian, French  Greek, Danish, Hebrew, Spanish, Italian, German, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Turkish, Hungarian, Dutch, Czech and others.

One of the main activities of the Union of Bulgarian Tour Guides is organizing educational events for its members. The courses, lectures, conferences and seminars offer the unique opportunity to share specific knowledge, skills and interesting experiences in the field of tourist guiding, and contribute to the integration of each member of the organization.

The Union of Bulgarian Tour Guides eases the communication between the guides and their customers – tour operators and tour agents. This takes place through direct connection, using the database of the official site of the Union of Bulgarian Tour Guides.

Part of the members of the Union of Bulgarian Tour Guides, are also professional interpreters to/from foreign languages. Hiring guides and interpreters from The Union of Bulgarian Tour Guides is possible by part-time and employment contracts, issue of invoices, both by the guides personally or through the organization.

The Union of Bulgarian Tour Guides continues to attract new, ambitious members, to offer opportunities for their upskilling as professional tour guides, thus easing the connection between the guides and the tourist agencies.