Търсене
Close this search box.

URBO STUDIO

Страна: Bulgaria
Зала: 4
Щанд: B 13

Информация за изложителя

URBO Studio вече 8 години предоставя технологични решения за туристическия сектор, разработвайки софтуер за продажба на билети и управление на събития, атракции, активности, както и резервация на допълнителни услуги за хотели. Друга дейност на компанията, насочена към дигитализиране на общински услуги, е създаване и интегриране на дигитални продукти за градска мобилност, в това число заплащане на паркинг, достъп до административни услуги и градски транспорт.

Към момента URBO Studio работи с редица бизнес клиенти в страната и чужбина, като си партнира и с 28 общини на територията на България.

 

URBO Studio, with over eight years in the game, breathes innovation into tourism technology. We create intuitive software for event ticketing and management, along with handy digital tools for hotel additional services. We’re also committed to digitizing municipal services, offering tech solutions for urban mobility, such as online parking payments and accessible to all public transport.

Partnering with numerous businesses in Bulgaria and abroad, and collaborating with 28 Bulgarian municipalities, our aim at URBO Studio is to enhance the efficiency and user-friendliness of service sectors.