Истории от Ваканция 😉

Можете да видите отново съпътстващите събития и дискусии на по време
на ВАКАНЦИЯ & СПА 2022

Организирано от PRIM EXPO, с технологичното партньорство на URBO!

8-а ГОДИШНА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ БОРД ПО ТУРИЗЪМ В ПАРТНЬОРСТВО С МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВАТА И БИЗНЕСА В ЕДНА ПОСОКА

СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЙНАТА ИНДУСТРИЯ. (MICE Forum)
Организатор: ПРИМ ЕКСПО и БЪЛГАРСКО КОНГРЕСНО БЮРО

ГЪРЦИЯ 2022. ПЪЛНО РЕСТАРТИРАНЕ НА ТУРИЗМА. Презентация на изложителите от Република Гърция в HOLIDAY & SPA.
Организатор: VASILIADIS TRAVEL

КОИ СА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОИТО ЩЕ ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ
Организатор: ПРИМ ЕКСПО и URBO

25.02.2022, петък, Holiday Hall

10:30 – 16:30

< 10:30 – ГАРАНЦИОНЕН ФОНД В ТУРИЗМА
< 12:00 – OTA vs TO/TA – Сблъсък с Иван и Андрей
< 13:30 – ДА ПРОДАВАШ ПРЕЖИВЯВАНЕ
< 15:00 – КАДРИТЕ В ТУРИЗМА

В някои от панелите има прекъсвания и понижаване на качеството заради авария и проблем с връзката на интернет доставчика. Приемете нашите извинения!