Търсене
Close this search box.

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория

Приета е Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория. С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – […]

Safe Travels

Bulgaria is a part of the tourist destinations with Safety and hygiene travel stamp, announced the World Travel and Tourism Council (WTTC), quoted by the Ministry of Tourism. The specially designed stamp allow travellers to recognise governments and companies around the world which have adopted health and hygiene global standardised protocols – so consumers can […]

Safe Travels

България е част от туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена  (Safety and hygiene travel stamp), стана ясно от съобщение на Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC), цитирано от Министерство на туризма.   Организацията проектира специалния печат Safe Travels stamp, за да даде възможност на пътниците да идентифицират дестинациите и местата за настаняване […]

CHARTER OF TOURISM 2020

The National Board of Tourism presents the initiative CHARTER OF TOURISM 2020 June 10, 2020 (Wednesday) from 12.30 pm in the multimedia center of BTA (Sofia, 49 Tsarigrasko Shosse Blvd.). The initiative is supported by: Union „Made in Bulgaria“ Association of Bulgarian Tour Operators and Travel Agencies (ABTTA) Bulgarian Association of Travel Agencies (BATA) Bulgarian […]

ХАРТА НА ТУРИЗМА 2020

Националният Борд по Туризъм представя инициативата ХАРТА НА ТУРИЗМА 2020 10 юни 2020 г. (сряда) от 12.30 ч. в мултимедийния център на БТА (София, бул. Цариграско шосе №49). Инициативата е подкрепена от: Съюз „Произведено в България“ Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенции (АБТТА) Българска Асоциация на Туристическите Агенции (БАТА) Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация […]