Търсене
Close this search box.

Opening

Minister Hristo Prodanov will open the International Tourism Fair „Holiday & SPA“ and will present the main areas the Ministry will work on, in relation to attracting new tourists, lack of staff, stimulating domestic tourism and many other challenges related to the tourism sector in Bulgaria. Unity in the industry will also be an extremely […]

Откриване

Министър Христо Проданов ще открие Международното туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ & СПА“ и ще представи основните теми, върху които Министерството ще работи, във връзка с привличане на нови туристи, липсата на кадри, стимулиране на вътрешния туризъм и разрешаването на още много други проблеми, свързани с туристическия сектор в България. Изключително важна тема ще е обединението на […]

Accommodation

Check out the hotels with which HOLIDAY & SPA 2022 works here. Our partners offer excellent conditions and preferential prices for accommodation of participants and guests of the event.

Настаняване

Разгледайте хотелите, с които работи ВАКАНЦИЯ & СПА 2022 тук Нашите партньори предлагат отлични условия и преференциални цени за настаняване на участници и гости на събитието.