Търсене
Close this search box.

Регистрацията за Годишните награди на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2021 ще бъде отворена скоро!

РЕГЛАМЕНТ

Кандидати за ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО могат да бъдат всички организации, институции, частни компании и личности, по своя инициатива или по предложение на друга организация / институция.

За номиниране в конкурса за наградите ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО е необходимо:

– Да попълните РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА, съдържаща цялата необходима информация за кандидата и за приноса в сферата, в която е номинацията.

Всяка година учредителите на наградата определят членовете на журито, които извършват оценяването на проектите, заявили участие в конкурса. Номинациите и наградените се публикуват на сайта: https://holidayfair-sofia.com/.

Журито оценява събраната информация за компаниите, като се води от своята професионална компетентност, и има право да събира допълнителна информация и документи за по-точна преценка. Оценката се формира по предварително зададена формула, след попълване на РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА.

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обсъждане и възражения. Аргументите на журито за взетите решения не се споделят, публикуват и предоставят при никакви обстоятелства.

Наградите ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО се определят от журито на място в изложбените зали и за тях не се попълва РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.

Официална церемония по връчване на Наградите – по време на коктейла за участниците във ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО‘2020.

Носителите на наградата ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО получават специален рекламен пакет, който включва:

 • Популяризиране на номинациите и наградените /в медии, уебсайт, социални медии/;
 • Информация за победителите в медийните партньори на събитието;
 • Предоставяне на електронен логотип и визия на наградата за поместване на сайта и за използване в други рекламни материали;
 • Безплатна рекламна страница в каталога на следващото издание на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ДО 01.02.2021


Участието в основната конкурсна програма на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2021 е безплатно!

Конкурс HOLIDAY MOTION PICTURES:

ЗА РЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО участието в конкурса HOLIDAY MOTION PICTURES е без такса.

За други компании, които не са участници в изложението, таксите са:

 • Участие в конкурс HOLIDAY MOTION PICTURES: €25/ 49 лв. с ДДС
 • Участие в конкурс Международен Тур Филм Фест България: €90/ 176 лв. с ДДС
 • Пакетна цена за участие в двата конкурса: €100/ 195 лв. с ДДС.

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТЕГОРИИТЕ:

TOUR OPERATORS IN FOCUS 

OUT OF THE BOX | ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА „ИЗВЪН СТАНДАРТА“

Наградата се присъжда за уникална по рода си туристическа програма или дестинация, която не се предлага от друг туроператор или агенция и/или включва нестандартни маршрути, обекти, атракции, начин на пътуване.

Критерии за оценка:

 • Описание на програмата
 • Включени посещения на туристически обекти /тип,брой/
 • Включени нови (новооткрити, малко популярни) атракции /тип,брой/
 • Брой продажби
 • Отзиви от клиенти и партньори (референции)
 • Снимки и публикации

WELL-BEING ПРОГРАМА УЕЛНЕС, СПА ИЛИ МЕДИКЪЛ/СПА ТУРИЗЪМ

Наградата се присъжда на туроператор за разработена програма или тур за уелнес, медикъл/СПА или СПА туризъм, подчинена на философия за по-добър живот. Програма, която включва активен релакс и занимания или процедури – водни, козметични, оздравителни, спортни и др., която предлага баланс между почивка, физическа активност, по-добро емоционално състояние, терапия и храна за духа и тялото.

Критерии за оценка:

 • Описание на програмата
 • Комплексен подход в програмата към грижата за здравето /какъв тип, напр. лечебни терапии, балансирано хранене, дигитална детоксикация…/
 • Брой продажби
 • Включени допълнителни туристически атракции, забележителности, изкуства
 • Отзиви от клиенти и партньори (референции)
 • Снимки и публикации

CULTURAL ROUTES | ПРОГРАМА КУЛТУРEН ТУРИЗЪМ

Наградата се присъжда на туроператор специализиран в културния туризъм за туристическа програма или тур, който предлага нестандартни комбинации на културно-исторически забележителности, маршрути, събития, обекти на изкуството, културното или религиозно наследство, религиозни и/или поклоннически пътувания.

Критерии за оценка:

 • Описание на програмата
 • Включени посещения /тип, брой/ на:
  • Културно – историческо наследство;
  • Археологически забележителности, архитектурни паметници и комплекси;
  • Религиозни паметници – катедрали, църкви, манастири и събития от религиозния календар;
  • Музеи, галерии, художествени занаяти, етнографски забележителности;
  • Фестивали, спектакли, конгреси, панаири, възстановки, изложби;
  • Обекти на съвременни визуални изкуства и архитектура;
 • Брой продажби
 • Отзиви от клиенти и партньори (референции)
 • Снимки и публикации

MASTER OF TASTE | ПРОГРАМА КУЛИНАРЕН/ВИНЕН ТУРИЗЪМ

Наградата се присъжда на туроператор за специализирана програма или тур в областта на гурме туризма. Кулинарни ваканции, винени дестинации или дегустации, които предлагат културна идентичност, автентична кухня, традиционни ястия и напитки.

Критерии за оценка:

 • Описание на програмата
 • Включени допълнителни активности – напр. възможност туристите да се запознаят с процеса на производство и т.н.
 • Включени допълнителни туристически атракции и забележителности /тип,брой/
 • Отзиви от клиенти и партньори (референции)
 • Снимки и публикации

INDUSTRY IN FOCUS

THINK DIGITAL | ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА ЗА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

Наградата се присъжда за съвременни подходи и технологии за информиране и обслужване на туристи, внедрени в дейността на компанията. Наградата се връчва на туроператори, туристически компании, общини, сдружения, туристически райони или обекти (хотели, комплекси) за създаване на иновативни концепции, технически и технологични решения, нови видове услуги, софтуер, маркетингови, организационни и комуникационни иновации и др.

Критерии за оценка:

 • Описание на проекта
 • Информация за приложението на проекта
 • Брой внедрени проекти
 • Целеви групи на проекта
 • Информация за авторите на иновативния проект
 • Снимки и публикации

HAPPY SOCIETY | БЛАГОТВОРИТЕЛЕН/СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Наградата се присъжда за  реализирането на благотворителна инициатива или социален проект. Наградата се връчва на туроператори, туристически компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони или обекти (хотели, комплекси) с успешно реализирани благотворителни проекти или социално предприемачество, което ангажира и създава алтернативни възможности за заетост на хора, изключени от пазара на труда, младежи в неравностойно положение и др., проекти, които подобряват живота на хората.

Критерии за оценка:

 • Описание на проекта
 • Информация за приложението и реализацията на проекта
 • Целеви групи на проекта
 • Включване на доброволци
 • Постигнати резултати от проекта /напр. размер на дарението или брой на хората, които са наети на работа с трудов договор по този проект/
 • Информация за авторите на проекта
 • Снимки и публикации

THINK GREEN | ЕКО ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Наградата се присъжда за  реализирането на проект или инвестиция свързана с подобряването на околната среда, използване на екологични туристически продукти и енергийно ефективни технологии, намаляването на отпадъците, прилагане на екологични стандарти, съхраняване и опазване на биоразнообразието и др. Наградата се връчва на туроператори, туристически компании, общини, туристически райони, НПО или обекти (хотели, комплекси) с успешно реализирани проекти в областта на ефективно използване на ресурсите, опазване на околната среда.

Критерии за оценка:

 • Описание на проекта
 • Териториален обхват на проекта
 • Обща цел на проекта
 • Целеви групи на проекта
 • Постигнати резултати от проекта
 • Информация за авторите на проекта
 • Снимки и публикации

DESTINATION IN FOCUS | АКТИВНО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Наградата се присъжда на компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони или обекти (хотели, комплекси) за провеждане на последователна политика за развитие на туристическа дестинация /популяризиране на отделен район, населено място или страна като туристическа дестинация/.

Критерии за оценка:

 • Брой участия в изложения
 • Атрактивно представяне на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО
 • Реализирани информационни събития
 • Разработен уеб сайт на дестинацията
 • Разпространени рекламно-информационни материали
 • Активност в интернет и социалните мрежи
 • Специални промоции и други проекти за насърчаване на потребителите
 • Снимки и публикации

DIGITAL MASTERS | ЕФЕКТИВЕН ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Наградата се присъжда на туроператори, туристически компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони или обекти (хотели, комплекси) за ефективно присъствие в интернет пространството.

Критерии за оценка:

 • Официален уеб сайт на компанията с адаптивен (responsive) дизайн
 • Възможности за онлайн връзка с чрез уеб сайта / live chat, форма за обратна връзка или др./
 • Поддържане на актуални оферти в сайта, онлайн резервации или закупуване на стоки, продукти или услуги, релевантни с дейността на компанията
 • Възможности за директна връзка чрез уеб сайта
  • Използвани социални мрежи за популяризиране на бизнеса
  • Използване на virtual reality, live streaming видео и др.
  • Присъствие в други онлайн дистрибуционни и рекламни канали
  • Допълнителни практики – публикации, онлайн банери и др.;

EXHIBITORS IN FOCUS | НАГРАДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

Наградите ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО се определят от журито на място в изложбените зали и за тях не се попълва РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.

LOCAL DIVERSITY | ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ – ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА

Наградата се присъжда за провеждане на последователна, цялостна политика за представяне богатството и разнообразието на туристическия продукт /културни и природни забележителности, музеи, исторически възстановки и др./ и атрактивно представяне на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО на компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони или личности.

Критерии за оценка:

 • Представяне на продукта на щанда на участника /релевантен дизайн, аудио-визуални средства, допълнителни материали и др./;
 • Обхват на продукта /включени елементи, напр. културен и религиозен туризъм, еко, природен и селски туризъм, спортен, балнео и СПА, приключенски, опознавателен, кулинарен и др./
 • Допълнителни практики – публикации, онлайн реклама;

IMPRESS ME | ИНОВАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ

Наградата се присъжда /на община, общинска агенция, туристически район/ за оригинална идея, професионална визия и иновативно представяне на туристическа атракция /обичаи, бит, фолклор, фестивали, атракции и др./ на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

Критерии за оценка:

 • Представяне на атракцията на щанда на участника/релевантен дизайн, допълнителни материали и др./;
 • Използвани при експонирането светлини, цвят, аудио ефекти, видео прожекции, мултимедийни презентации, интерактивни приложения и др.;
 • Интерактивна анимация, която осигурява пряко взаимодействие с посетителите;

HOT TOPIC | АКТУАЛНА ТЕМА / ДИСКУСИЯ В СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА

Наградата се присъжда /на компании, общини, общински агенции, НПО, туристически райони, хотели, комплекси или личности/ за лекции, презентации и дискусии по актуални теми свързани с развитието на туризма /устойчивото развитие на дестинациите, тенденции и възможности за туризма, алтернативни решения на проблеми, професионалното образование,  пазар на труда и др./ в съпътстващата програма на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

Критерии за оценка:

 • Тема на събитието – какви актуални проблеми поставя и какви решения предлага;
 • Лектори, участници, ефективно управление /модериране/ на дискусията;
 • Иновативно представяне на темата;
 • Допълнителни материали /печатни, мултимедийни презентации и др./;
 • Практики за привличане на нови участници /предварителна реклама, покани, регистрация/;

BUSINESS FRIENDLY | ЩАНД С БИЗНЕС ОРИЕНТИРАН И ФУНКЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН НА ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО

Наградата се присъжда за щанд на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО, който представя продукта на компанията перфектно, предлага атракция и споделено преживяване.

Критерии за оценка:

 • Ефектен и функционален дизайн;
 • Удобства за посетителите;
 • Практики за привличане на клиенти;
 • Използвани нови материали, технологии, светлини, цвят, аудио ефекти, прожекции;

HOLIDAY MOTION PICTURES | РЕКЛАМЕН КЛИП / КРАТЪК РЕКЛАМЕН ФИЛМ (ДО 3 МИН.) В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Организиран от ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО в партньорство с  Международен Тур Филм Фест България „На източния бряг на Европа“

В конкурса могат да се включат видео продукции от всички краища на света, представящи страни, региони, природни, културни, исторически и етнографски забележителности, туристически атракции, маршрути, събития, обекти на изкуството, архитектурно и религиозното наследство, традиции и обичаи, хотели, комплекси, нови услуги или обекти…, стига да става дума за туризъм – тук няма ограничения!

В конкурса могат да вземат участие държавни институции, НПО, туроператори, туристически и транспортни компании, авиокомпании, общини, туристически информационни центрове, туристически райони или обекти (хотели, комплекси), обществени и частни телевизионни оператори.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Ще търсим оригинални интерпретации, нестандартни идеи, завладяващи кадри и звук.

 • Оригинална цялостна концепция;
 • Притежава ли „WOW“ ефект – представя ли услугата/продукта/мястото по нестандартен и ефектен начин;
 • Въздействащо рекламно послание;
 • До каква степен творческата идея кореспондира с бранда;
 • Атрактивна визия и саунд дизайн;
 • Предразполага ли към ползване на услугата/посещение на мястото;
 • Високо качество на техническото изпълнение;

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • В конкурса могат да участват всички рекламни клипове и кратки рекламни филми (вкл. и неизлъчвани), произведени в периода от 01.01.2019 до 01.02.2021 г.
 • Участниците трябва да притежават права (вкл. авторски и сродни) върху продукциите. Участниците носят пълна отговорност при неуредени авторски права;
 • Всички рекламни форми трябва да бъдат подадени най-късно до 01.02.2021 г. и да отговарят на изискванията. Регистрационната форма се попълва онлайн, на сайта на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО / СЪБИТИЯ / ГОДИШНИ НАГРАДИ 2020: https://bit.ly/2FOgCJk.
 • Във формуляра за участие прикачете валиден линк към вашето видео във формат: full HD, 1920×1080, в YouTube, Vbox7, Vimeo или друга видео платформа. Всички подадени линкове трябва да са активни от момента, в който подадете сигнала си до 30 април 2020 г.
 • Продължителност на видеото – не повече от 180 сек. /3 мин./
 • В случай, че основният език е различен от български или английски, клиповете трябва да имат:
  • субтитри на български или английски
  • озвучаване на български или английски
  • писмено резюме на български или английски език.

Моля, изпратете заедно с регистрацията, когато е възможно, снимки, изображения, лого от вашите записи, които да бъдат използвани от фестивала за промоционални цели.

ЗА РЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО участието в конкурса HOLIDAY MOTION PICTURES е без такса.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 • Участие в конкурс HOLIDAY MOTION PICTURES: €25/ 49 лв. с ДДС
 • Участие в конкурс Международен Тур Филм Фест България: €90/ 176 лв. с ДДС
 • Пакетна цена за участие в двата конкурса: €100/ 195 лв. с ДДС.

Таксите за участие се плащат по банков път:

ЕТ  ПРИМ ЕКСПО – Вихра Огнянова

Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401

Юробанк и Еф Джи-България, клон София  BIC: BPBIBGSF

С изпращането на формуляра за участие, участникът:

 • Дава съгласие имената на продукциите и създателите, продукциите или части от тях да бъдат публикувани и/или използвани за промотиране на конкурса;
 • Дава съгласие продукциите да бъдат излъчвани с нетърговска цел под логото на конкурса на публични прожекции, в телевизионни канали и в интернет по време на Фестивала и след него, в рамките на една година от датата на провеждане на конкурса;
 • Декларира, че притежава правата за цитираните форми на използване и разпространение, и се съгласява, че всички разходи при евентуално възникнали спорове относно правата за излъчване на продукциите са за сметка на участника.

Всички изпратени продукции се разглеждат и оценяват от  Журито и се определят номинираните за награда продукции.

Наградите се връчват на официална церемония на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

Победителите ще бъдат предварително уведомени. Присъствието на спечелилия участник в церемонията по награждаване в ИЕЦ, София е силно желано.

Наградените в конкурса HOLIDAY MOTION PICTURES продукции ще получат статут на номинирани за награда в Международен Тур Филм Фест България.

Моля, попълнете формуляра много внимателно. Предоставените данни ще се използват за сертификати, обявяване на номинации и награди. След като бъде изпратен формулярът за участие, промени не са възможни.

SMILEСПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА КЛИНИКА ДЕНТАПРАЙМ ЗА НАЙ-КРАСИВА УСМИВКА В ТУРИЗМА

Наградата в тази категория се определя и връчва от представител на ДЕНТАПРАЙМ на физическо лице от участниците във ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО.

Успех!