Търсене
Close this search box.

Конкретни стъпки за решаване на проблема с липсата на достатъчно квалифицирани кадри в туризма

Туроператорите с предложения за преодоляване на проблема с кадрите в туризма

Едни от най-големите туроператорски компании у нас се представят в 39-то издание на Международното туристическо изложение „Ваканция и СПА“. Те включват и един от основните проблеми в туристическия сектор в дискусионната програма на форума.

„1001 причини да работиш в туризма или как да възстановим доверието в туристическия сектор като място за професионална реализация“. Под това заглавие се проведе задълбочена дискусия на експертите в сферата на туризма, организирана от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. Амбицията на специалистите е да се очертаят конкретни приоритети в преодоляването на натрупвания с години проблем и да бъдат набелязани конкретни мерки за тяхното преодоляване. Преодоляването на кризата в пазара на труда в туристическия бизнес изисква и активно прилагане на добрите практики от чужбина на местно ниво, подчертаха участници в дискусията. Системата на образованието все още остава сравнително откъсната от потребностите на бизнеса, макар, че в туризма вече са преодолени значителна част от проблемите в подготовката на кадрите. Сред очертаващите се предизвикателства са подобряване на системата за дуално образование, промени в нормативната база и в значителна част от образователните програми, които за много специалности изостават от пазарните реалности.

Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции предложи 4 конкретни стъпки за решаване на проблема с липсата на достатъчно квалифицирани кадри в туризма. Те са заимствани от Франция – лидер в индустрията на гостоприемството. Френската държава активно работи с професионалистите в бранша за обезпечаване на достатъчно работна ръка с нужното образование и квалификация, тъй като страната се подготвя да защити репутацията на Париж на дестинация №1 и по време на предстоящите Олимпийски игри през 2024 г.

Предложенията, които туроператорите и агентите поставят на публично обсъждане са свързани с провеждането на адекватна комуникационна кампания в страната, насочена към популяризиране на професиите в туризма. Според специалистите, туристическата индустрия страда от негативен имидж в цял свят в момента, поясни в рамките на форума Даниела Стоева.

Създаването на единна специализирана платформа за работа в туризма е друга важна възможност за привличане на специалисти и задържането им в България. Динамиката и сезонността в туризма влияят негативно върху усилията за преодоляването на проблема с кадрите в туризма. Чрез единна платформа за мобилност на специалисти, държавата ще създаде възможност за по-лесно намиране на работа и ще повиши цената на добрите специалисти в бранша.

По думите на министъра на туризма Илин Димитров, страната ни очаква добър зимен сезон. Към момента записванията са с 5% повече от обема през 2019 г.