Търсене
Close this search box.

Открий QR кодовете и спечели!

Открий QR кодовете и спечели!

На 32 щанда на изложители във ВАКАНЦИЯ & СПА има поставен QR код.
Открий и сканирай всички QR кодове, за да участваш в томболата!

***

Условия на томболата

Организатор на играта: Линк Мобилити, Урбо Студио, Holiday & SPA

Право на участие: В играта/ томболата има право да участва всеки регистрирал се посетител на изложението;

Награди: Предметни награди, осигурени от фирмите-изложители.

Провеждане на играта:

  • На щанда на всеки изложител се поставя табелка с QR код;
  • Всеки желаещ да участва в томболата минава през всички щандове и сканира всички QR кодове, за да може да участва в томболата. В случай на пропуснати щандове/ кодове (32 кода на брой), системата дава автоматично съобщение колко щанда му остават;
  • Един код не може да се сканира повече от веднъж и системата дава автоматично съобщение за това;
  • Посетител, който не е сканирал всички QR кодове, бива автоматично изключен от томболата.
  • При сканиране на първия код, на телефона на посетителя – участник в играта, се отваря поле, където той въвежда име, телефон и имейл.

Теглене на томболата: Тегленето на печелившите се извършва на 17 Февруари 2023, петък, от 12:30 чрез специализиран софтуер на лаптоп от орагнизатора. Тегленето се случва на случаен принцип.

Раздаване на наградите: Раздаването на наградите се осъществява на 17 февруари, петък, от 12:30  в Централно фоайе – ИЕЦ-София. Ако изтегленият в момента на печалбата не присъства на мястото, за да получи наградата си, тя отива при следващия изтеглен от томболата на случаен принцип.

Защита на личните данни: С предоставянето на своите данни участниците дават съгласието си по време на участието в томболата техните данни да бъдат обработвани от организаторите за целите на провеждане на играта. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.