Търсене
Close this search box.

УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ НА ПРАКТИКА

УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ НА ПРАКТИКА

Дискусията организирана от МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ще акцентира върху предизвикателствата, политиките и добрите практики за развитие на устойчив туризъм. Ще бъдат представени посланията на Световната организация по туризъм и Министерство на околната среда и водите, добри практики от Кралство Испания и България, възможностите, които предлагат различни сертификати, еко-етикети  и бизнес-инициативи за постигане на все по-добро качество и устойчивост на туристическите продукти и услуги.

Четвъртък, 16.02.2023 г., 14:00 – 16:00

Официално откриване

д-р Илин Димитров, министър на туризма

Глобалните тенденции в развитието на туризма и какво означава устойчив туризъм на практика

Представител на Световната организация по туризъм

Политиките на МОСВ за развитие на устойчив туризъм

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите

Опита на Кралство Испания в устойчивото развитие на туризма

Франсеск Матеу, управляващ директор на Агенцията за туристическа стратегия на Автономна област Балеарски острови

Добрите практики на „АЛБЕНА“ АД в развитието на устойчив туризъм

инж. Димитър Станев, директор „Бизнес развитие“

Ролята на туроператорския сектор в установяването на политики за отговорен туризъм по цялата верига на услугите

д-р Даниела Стоева, АБТТА

Българско Движение „Син флаг” и еко-етикет „Зелен ключ“

Станимир Георгиев, председател на УС на Българско движение “Син флаг”

Сертифицирането за устойчивост – предимства и предизвикателства (примерът на Проект European Tourism Going Green 2030)

Георги Стоев

Устойчив туризъм на село. Добри практики от малките места за настаняване.

Елеонора Йосифова, председател на УС на БААТ

Устойчивите практики на CASA DI FIORE SPA & MEDICAL HOTEL, Кранево

Антония Сарафова, маркетинг мениджър

Разделно събиране на отпадъци от стъклени опаковки от търговски обекти

Даниел Захариев, Еко Партнърс България АД