Основен партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Официален партньор
Партньори

Медия партньори

Дати на провеждане

13 – 15 март 2024 г.

Интер Експо Център, София

Контакти

Запитвания
+359 2 9655 320

Организатор:

top