Търсене
Close this search box.

Открий QR кодовете и спечели!

Открий QR кодовете и спечели! На 32 щанда на изложители във ВАКАНЦИЯ & СПА има поставен QR код. Открий и сканирай всички QR кодове, за да участваш в томболата! *** Условия на томболата Организатор на играта: Линк Мобилити, Урбо Студио, Holiday & SPA Право на участие: В играта/ томболата има право да участва всеки регистрирал […]

Find the QR codes and win

Find the QR codes and win! A QR code has been placed on 32 exhibitors’ stands in VACATION & SPA. Find and scan all the QR codes to enter the raffle! *** Terms of the raffle Game organizer: LINK Mobility Bulgaria, URBO Studio, Holiday & SPA Eligibility:  Every registered visitor to the exhibition has the […]

Actual information

OVER 30% OF INTERNATIONAL PARTICIPANTS IN HOLIDAY & SPA 2023 The International Tourism Fair HOLIDAY & SPA will open its doors for the 39th time in 2023. The event contributes to the advertising of the country and actively works to offer new business and collaboration opportunities to the tourism industry every year by attracting new […]

аctual information

НАД 30% МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТНИЦИ НА ВАКАНЦИЯ & СПА 2023 Международното туристическо изложение ВАКАНЦИЯ & СПА ще отвори врати за 39-ти път през 2023 г. Събитието допринася за популяризирането на страната и активно работи, за да предлага нови възможности за бизнес и сътрудничество на туристическата индустрия всяка година чрез привличането на нови участници от различни дестинации. […]

URBO Studio is the main partner of HOLIDAY & SPA 2023

URBO Studio is a leading software company that provides technological solutions for booking, management, online and offline sales of services in the creative and recreational sectors. The company services some of the biggest festivals, attractions, municipalities, hotels, resorts and activity providers in Bulgaria and the region. Our solutions smooth daily business operations and at the […]

URBO Studio е основен партньор на ВАКАНЦИЯ & СПА 2023

URBO Studio е водеща софтуерна компания, която разработва технологични решения за управление, резервации, онлайн и офлайн продажби в сферата на креативните и рекреационни услуги. Компанията работи с най-големите фестивали, атракции, общини, хотели, курорти и организатори на активности в страната и региона. Решенията ни спомагат както за гладкото протичане на ежедневните бизнес процеси на нашите клиентите, […]

Most Beautiful Smile in Tourism

FOR THE 15TH CONSECUTIVE YEAR, THE CLINICS UNDER THE „DENTAPRIME“ BRAND – VARNA WILL AWARD ITS PRIZE „MOST BEAUTIFUL SMILE IN TOURISM“ This year, at the International Tourism Fair „HOLIDAY & SPA Expo“ 2023, the dental clinics with the „Dentaprime“ brand – Varna will once again award their prize for „Most Beautiful Smile in Tourism“. […]

Най-красива усмивка в туризма

За 15-та поредна година клиниките под бранда „Дентапрайм” – Варна   ще връчат наградата “Най-красива усмивка в туризма” Тази година в рамките на Международната туристическа борса „Ваканция & СПА Експо” 2023 денталните клиники с марка “Дентапрайм” – Варна отново ще връчат своята награда за „Най-красива усмивка в туризма”. След 17 години работа с пациенти от България, […]

Greetings from Lithuania!

For the first time this year, representatives of the tourism business from Lithuania are present as exhibitors at HOLIDAY & SPA. Nine companies, including tour operators, event organizers, attractions and suppliers of technological products, are looking for partners at the exhibition in Sofia. They will be waiting for you at their stands in hall 1 […]

Поздрави от Литва!

За първи път тази година представители на туристическия бизнес от Литва присъстват като изложители във ВАКАНЦИЯ & СПА. Девет компании, сред които туроператори, организатори на събития, атракции и доставчици на технологични продукти търсят партньори на изложението в София. Те ще ви очакват на своите щандове в зала 1 на ИЕЦ, за да обсъдите възможностите за […]