Търсене
Close this search box.

URBO Studio is the main partner of HOLIDAY & SPA 2023

URBO Studio is a leading software company that provides technological solutions for booking, management, online and offline sales of services in the creative and recreational sectors. The company services some of the biggest festivals, attractions, municipalities, hotels, resorts and activity providers in Bulgaria and the region. Our solutions smooth daily business operations and at the […]

URBO Studio е основен партньор на ВАКАНЦИЯ & СПА 2023

URBO Studio е водеща софтуерна компания, която разработва технологични решения за управление, резервации, онлайн и офлайн продажби в сферата на креативните и рекреационни услуги. Компанията работи с най-големите фестивали, атракции, общини, хотели, курорти и организатори на активности в страната и региона. Решенията ни спомагат както за гладкото протичане на ежедневните бизнес процеси на нашите клиентите, […]

Most Beautiful Smile in Tourism

FOR THE 15TH CONSECUTIVE YEAR, THE CLINICS UNDER THE „DENTAPRIME“ BRAND – VARNA WILL AWARD ITS PRIZE „MOST BEAUTIFUL SMILE IN TOURISM“ This year, at the International Tourism Fair „HOLIDAY & SPA Expo“ 2023, the dental clinics with the „Dentaprime“ brand – Varna will once again award their prize for „Most Beautiful Smile in Tourism“. […]

Най-красива усмивка в туризма

За 15-та поредна година клиниките под бранда „Дентапрайм” – Варна   ще връчат наградата “Най-красива усмивка в туризма” Тази година в рамките на Международната туристическа борса „Ваканция & СПА Експо” 2023 денталните клиники с марка “Дентапрайм” – Варна отново ще връчат своята награда за „Най-красива усмивка в туризма”. След 17 години работа с пациенти от България, […]

Greetings from Lithuania!

For the first time this year, representatives of the tourism business from Lithuania are present as exhibitors at HOLIDAY & SPA. Nine companies, including tour operators, event organizers, attractions and suppliers of technological products, are looking for partners at the exhibition in Sofia. They will be waiting for you at their stands in hall 1 […]

Поздрави от Литва!

За първи път тази година представители на туристическия бизнес от Литва присъстват като изложители във ВАКАНЦИЯ & СПА. Девет компании, сред които туроператори, организатори на събития, атракции и доставчици на технологични продукти търсят партньори на изложението в София. Те ще ви очакват на своите щандове в зала 1 на ИЕЦ, за да обсъдите възможностите за […]

TV Tourism

Телевизия ТУРИЗЪМ е дългогодишен медиен партньор на ВАКАНЦИЯ & СПА Телевизия ТУРИЗЪМ е телевизия с основна тема ТУРИЗЪМ и възможностите за туризъм в България и по света. ОСНОВНА ЦЕЛ Основна цел на Телевизия ТУРИЗЪМ е да предостави информация на зрителите за всички видове туристически услуги и да популяризира новостите в сферата на туризма. По този […]

Vagabond, the only English-language magazine in Bulgaria dedicated to travel, is once again a partner of HOLIDAY & SPA When quality travel writing in English about Bulgaria is concerned, Vagabond Media is the ultimate choice. Since 2006, Vagabond, the only English-language magazine in Bulgaria, has inspired readers in the country and abroad to visit popular […]

Vagabond, единственото англоезично списание в България посветено на пътешествията отново е партньор на ВАКАНЦИЯ & СПА Когато става въпрос за качествена туристическа журналистика за България на английски език, Vagabond Media е най-добрият избор. От 2006 г. Vagabond, единственото англоезично списание в България, вдъхновява читателите в страната и по света да посещават утвърдени и слабо познати […]

Only a few days remain until January 15 – the deadline for exhibitor registrations in HOLIDAY & SPA 2023! HOLIDAY & SPA brings together professionals and everyone interested in the latest trends in the sector. In this edition, we bring a positive perspective with a focus on rebuilding trust and supporting dynamic new business opportunities. […]